Einstellungen
Deutsches Setting:
view page in German view page in English
Live QuotenvergleichWettportal Community
Login: Passwort:

Quotenarchiv: Tennis - ITF Damen - ITF Damen Changcha (CHN) - Hart

Suche im Quotenarchiv

Sportart: Land: Liga:
vom: Zu:
Teilnehmer:

Alle aktuellen Wettquoten für die ITF Damen Changcha (CHN) - Hart ITF Damen findet ihr in unserem Quotenvergleich Tennis ITF Damen Changcha (CHN) - Hart ITF Damen.

Tennis | International | ITF Women Changcha (CHN) - Hard

05.09.2019   1 2
08:30 Zuzana Zlochova - Xu Liu Sun 0:0 1.76 (Ø 1.69) 2.15 (Ø 2.05)
08:15 Chengyiyi Yuan - Xinyu Gao 0:0 3.25 (Ø 3.04) 1.40 (Ø 1.33)
06:10 Nina Stojanovic - Rutuja Bhosale 0:0 1.05 (Ø 1.04) 10.00 (Ø 8.33)
05:45 Fang Ying Xun - Aleksandrina Naydenova 2.40 (Ø 2.30) 1.56 (Ø 1.54)
05:35 Amy Zhu - Hanyu Guo 0:0 2.67 (Ø 2.51) 1.50 (Ø 1.46)
04:00 Angelina Gabueva - Yue Yuan 0:0 3.45 (Ø 3.36) 1.29 (Ø 1.27)
04:00 Siqi Cao - Jing Jing Lu 0:0 4.45 (Ø 3.95) 1.25 (Ø 1.21)
04:00 Natalija Kostic - Yana Sizikova 0:0 1.36 (Ø 1.33) 3.20 (Ø 2.99)

Tennis | International | ITF Women Changcha (CHN) - Hard

04.09.2019   1 2
11:15 Aldila Sutjiadi - Hanyu Guo 0:0 1.63 (Ø 1.57) 2.30 (Ø 2.25)
10:00 Nina Stojanovic - Qianqian Zhao 0:0 1.05 (Ø 1.04) 10.00 (Ø 8.51)
09:45 Zuzana Zlochova - Peangtarn Plipuech 0:0 1.77 (Ø 1.70) 2.10 (Ø 2.03)
09:35 Shuyue Ma - Amy Zhu 0:0 1.46 (Ø 1.42) 2.75 (Ø 2.66)
08:20 Ying Zhang - Yue Yuan 0:0 4.75 (Ø 4.40) 1.21 (Ø 1.17)
08:00 Wushuang Zheng - Aleksandrina Naydenova 2.60 (Ø 2.60) 1.42 (Ø 1.41)
07:30 Xiaodi You - Jing Jing Lu 0:0 1.77 (Ø 1.74) 2.05 (Ø 1.97)
07:00 Si Qi Liu - Siqi Cao 13.25 (Ø 9.87) 1.07 (Ø 1.02)
06:40 Fang Ying Xun - Sofia Shapatava 1.49 (Ø 1.46) 2.55 (Ø 2.47)
06:30 Angelina Gabueva - Fatma Al Nabhani 1.78 (Ø 1.67) 2.10 (Ø 2.04)
06:10 Natalija Kostic - Jessy Rompies 0:0 1.24 (Ø 1.20) 4.33 (Ø 4.00)
05:45 Yana Sizikova - Oleksandra Oliynykova 0:0 1.53 (Ø 1.49) 2.50 (Ø 2.41)
04:00 Rutuja Bhosale - Meiqi Guo 0:0 1.86 (Ø 1.79) 1.98 (Ø 1.92)
04:00 Xinyu Gao - Chihiro Muramatsu 0:0 3.50 (Ø 3.24) 1.33 (Ø 1.30)
04:00 Xu Liu Sun - Xinyun Han 0:0 4.35 (Ø 4.27) 1.21 (Ø 1.18)
04:00 Chengyiyi Yuan - Ziyue Sun 0:0 2.90 (Ø 2.82) 1.42 (Ø 1.37)

Tennis | International | ITF Women Changcha (CHN) - Hard

03.09.2019   1 2
05:55 Angelina Gabueva - Moyuka Uchijima 0:0 1.43 (Ø 1.43) 2.55 (Ø 2.54)
05:55 Xinyu Jiang - Chengyiyi Yuan 0:0 1.61 (Ø 1.60) 2.20 (Ø 2.17)
05:50 Xu Liu Sun - Shanshan Guo 0:0 2.10 (Ø 2.07) 1.67 (Ø 1.65)
05:30 Wushuang Zheng - Qianhui Tang 0:0 1.40 (Ø 1.39) 2.80 (Ø 2.73)
04:00 Olivia Tjandramulia - Oleksandra Oliynykova 0:0 1.87 (Ø 1.83) 1.89 (Ø 1.85)
04:00 Jessy Rompies - Ayaka Okuno 0:0 1.51 (Ø 1.49) 2.50 (Ø 2.42)
04:00 Meiqi Guo - Jia Qi Kang 0:0 1.41 (Ø 1.39) 2.80 (Ø 2.70)
04:00 Erika Sema - Amy Zhu 0:0 1.31 (Ø 1.29) 3.40 (Ø 3.25)

Tennis | International | ITF Women Changcha (CHN) - Hard

02.09.2019   1 2
09:20 Meiqi Guo - Xinrui Liu 0:0 1.01 (Ø 1.00) 14.75 (Ø 13.13)
09:10 Jiahuan He - Ayaka Okuno 0:0 13.25 (Ø 11.99) 1.01 (Ø 1.00)
08:50 Jessy Rompies - Wei Zheng 0:0 1.02 (Ø 1.02) 9.25 (Ø 8.95)
08:40 Qian Yang - Jia Qi Kang 0:0 4.90 (Ø 4.83) 1.13 (Ø 1.13)
08:30 Fatma Al Nabhani - Wei Zheng 1.01 (Ø 1.00) 13.25 (Ø 12.08)
07:55 Erika Sema - Junsai Wang 0:0 1.07 (Ø 1.07) 7.00 (Ø 6.57)
07:40 Ai Qi Chen - Amy Zhu 0:0 11.50 (Ø 10.81) 1.01 (Ø 1.00)
07:05 Meng YI Chen - Oleksandra Oliynykova 0:0 8.20 (Ø 7.83) 1.05 (Ø 1.04)
07:05 Olivia Tjandramulia - Yuping Wang 0:0 1.02 (Ø 1.02) 9.90 (Ø 9.34)
06:10 Angelina Gabueva - Yuxin Zhang 0:0 1.02 (Ø 1.02) 8.43 (Ø 8.43)
06:10 Meiting Liu - Moyuka Uchijima 0:0 5.00 (Ø 4.66) 1.20 (Ø 1.15)
05:45 Yidi Yang - Xinyu Jiang 0:0 2.25 (Ø 2.19) 1.61 (Ø 1.59)
05:40 Rouli Ye - Chengyiyi Yuan 0:0 12.25 (Ø 11.45) 1.01 (Ø 1.00)
04:00 Cong Ying Zhao - Qianhui Tang 0:0 5.00 (Ø 4.82) 1.14 (Ø 1.13)
04:00 Wushuang Zheng - Mei Xu Wu 0:0 2.00 (Ø 1.97) 1.80 (Ø 1.73)
04:00 Xu Liu Sun - Kwan Yau Ng 0:0 1.05 (Ø 1.04) 8.20 (Ø 7.77)
04:00 Zheng Hua Xiao - Shanshan Guo 0:0 4.75 (Ø 4.52) 1.17 (Ø 1.16)

Tennis | International | ITF Women Changcha (CHN) - Hard

10.06.2018   1 2
04:00 Alison Bai - Xinyun Han 0:0 4.60 (Ø 4.06) 1.26 (Ø 1.22)

Tennis | International | ITF Women Changcha (CHN) - Hard

07.06.2018   1 2
07:20 Ye-Xin Ma - Yuxuan Zhang 0:0 5.20 (Ø 4.75) 1.18 (Ø 1.16)
05:55 Shanshan Guo - Zhanlan Wei 0:0 1.83 (Ø 1.79) 2.13 (Ø 1.93)
05:50 Erika Sema - Yue Yuan 0:0 1.88 (Ø 1.74) 2.20 (Ø 2.01)
04:30 Lin Zhu - Alison Bai 0:0 1.09 (Ø 1.06) 9.00 (Ø 7.77)
04:30 Ao Gai - Xinyun Han 0:0 2.40 (Ø 2.35) 1.62 (Ø 1.54)
04:30 Fang Ying Xun - Siqi Cao 0:0 1.43 (Ø 1.33) 3.34 (Ø 3.12)
04:30 Shuo Feng - Hanyu Guo 0:0 2.36 (Ø 2.16) 1.69 (Ø 1.62)
04:30 Zheng Hua Xiao - Jing Jing Lu 0:0 7.00 (Ø 5.13) 1.17 (Ø 1.14)

Tennis | International | ITF Women Changcha (CHN) - Hard

05.06.2018   1 2
08:30 Ao Gai - Jiaxi Lu 0:0 1.08 (Ø 1.05) 11.50 (Ø 9.14)
08:00 Ye-Xin Ma - Ziyi Yang 0:0 1.50 (Ø 1.43) 2.83 (Ø 2.70)
08:00 Zheng Hua Xiao - Xu Liu Sun 0:0 3.15 (Ø 2.94) 1.42 (Ø 1.38)
08:00 Ling Zhang - Shanshan Guo 1.25 (Ø 1.20) 4.39 (Ø 3.99)
08:00 Lin Zhu - Kotomi Takahata 0:0 1.08 (Ø 1.06) 8.10 (Ø 7.79)
08:00 Zhou Mingjun - Yuxuan Zhang 0:0 6.00 (Ø 5.64) 1.12 (Ø 1.11)
08:00 Meiling Wang - Siqi Cao 2.10 (Ø 1.91) 1.85 (Ø 1.77)

Tennis | International | ITF Women Changcha (CHN) - Hard

03.06.2018   1 2
07:20 Siqi Cao - Xinyu Cai 1.01 (Ø 1.01) 15.00 (Ø 12.07)