Einstellungen
Deutsches Setting:
view page in German view page in English
Live QuotenvergleichWettportal Community
Login: Passwort:

Quotenarchiv: Tennis - ITF Damen - ITF Damen Chenzhou (CHN) - Hard

Suche im Quotenarchiv

Sportart: Land: Liga:
vom: Zu:
Teilnehmer:

Alle aktuellen Wettquoten für die ITF Damen Chenzhou (CHN) - Hard ITF Damen findet ihr in unserem Quotenvergleich Tennis ITF Damen Chenzhou (CHN) - Hard ITF Damen.

Tennis | International | ITF Women Chenzhou (CHN) - Hard

03.11.2016   1 2
12:00 Lin Zhu - Xiyu Wang 1.12 (Ø 1.07) 7.50 (Ø 6.48)
10:00 Dalma Galfi - Akiko Omae 0:0 1.50 (Ø 1.42) 2.77 (Ø 2.62)
07:00 Katarzyna Piter - Ya-Hsuan Lee 1.52 (Ø 1.47) 2.62 (Ø 2.44)
05:30 Angelina Gabueva - Riko Sawayanagi 7.56 (Ø 6.13) 1.14 (Ø 1.08)
05:30 Ying Zhang - Hanyu Guo 2.93 (Ø 2.75) 1.44 (Ø 1.38)
04:00 Veronika Kudermetova - Aleksandra Pospelova 1.31 (Ø 1.27) 3.50 (Ø 3.29)
04:00 Fang Ying Xun - Sofia Shapatava 3.00 (Ø 2.89) 1.36 (Ø 1.34)
04:00 Ching-Wen Hsu - Aleksandrina Naydenova 2.03 (Ø 1.97) 1.73 (Ø 1.71)

Tennis | International | ITF Women Chenzhou (CHN) - Hard

02.11.2016   1 2
11:30 Hanyu Guo - Wushuang Zheng 1.33 (Ø 1.28) 3.60 (Ø 3.23)
10:30 Jiaxue Zang - Angelina Gabueva 0:0 5.54 (Ø 4.99) 1.15 (Ø 1.13)
08:30 Ya-Hsuan Lee - Kamonwan Buayam 0:0 1.36 (Ø 1.27) 3.71 (Ø 3.34)
08:30 Katharina Lehnert - Riko Sawayanagi 0:0 3.25 (Ø 3.08) 1.36 (Ø 1.31)
05:30 Katarzyna Piter - Pei-Chi Lee 0:0 1.17 (Ø 1.12) 6.22 (Ø 5.18)
05:30 Melanie Stokke - Sofia Shapatava 0:0 2.50 (Ø 2.29) 1.57 (Ø 1.54)
04:00 Jasmine Paolini - Ying Zhang 0:0 1.17 (Ø 1.14) 5.30 (Ø 4.77)
04:00 Yixuan Li - Fang Ying Xun 0:0 2.50 (Ø 2.35) 1.55 (Ø 1.51)

Tennis | International | ITF Women Chenzhou (CHN) - Hard

30.10.2016   1 2
07:00 Wushuang Zheng - Kexuan Zhou 1.10 (Ø 1.10) 6.50 (Ø 6.50)
07:00 Qianqian Zhao - Chihiro Takayama 0:0 2.20 (Ø 2.02) 1.83 (Ø 1.72)
07:00 Yue Yuan - Siqi Cao 2.00 (Ø 1.92) 1.83 (Ø 1.78)
07:00 Jessy Rompies - Chunxi Xin 1.05 (Ø 1.03) 10.50 (Ø 9.25)
05:30 Beatrice Gumulya - Zixian Wang 1.04 (Ø 1.04) 9.00 (Ø 9.00)
05:30 Yue Yu - Namu Zeren 1.22 (Ø 1.14) 9.00 (Ø 5.72)
05:30 Jiaxue Zang - Wanyu Tang 1.14 (Ø 1.14) 5.00 (Ø 5.00)
05:30 Xiao Chen Fu - Tingting Pei 8.00 (Ø 6.53) 1.20 (Ø 1.10)

Tennis | International | ITF Women Chenzhou (CHN) - Hard

29.10.2016   1 2
10:30 Yue Yuan - Jiatian Qi 1.25 (Ø 1.25) 3.75 (Ø 3.75)
10:30 Jiakang Li - Siqi Cao 15.00 (Ø 14.00) 1.01 (Ø 1.01)
09:00 Angelina Gabueva - Lixin Wang 1.08 (Ø 1.08) 7.50 (Ø 7.25)
09:00 Chunxi Xin - Siyu Chen 6.00 (Ø 5.50) 1.14 (Ø 1.12)
07:30 Chengyiyi Yuan - Yidi Yang 3.50 (Ø 3.38) 1.33 (Ø 1.31)
07:30 Wushuang Zheng - Qianxin Kong 1.14 (Ø 1.14) 5.00 (Ø 5.00)
06:00 Qianqian Zhao - Pinyi Zuo 0:0 1.05 (Ø 1.03) 11.00 (Ø 10.50)
06:00 Kexuan Zhou - Jiahuan He 0:0 1.12 (Ø 1.10) 7.50 (Ø 6.50)
04:30 Meng Qin - Chihiro Takayama 7.00 (Ø 7.00) 1.08 (Ø 1.08)
04:30 Jessy Rompies - Ziyi Yang 1.11 (Ø 1.11) 6.50 (Ø 6.25)