Einstellungen
Deutsches Setting:
view page in German view page in English
Live QuotenvergleichWettportal Community
Login: Passwort:

Quotenarchiv: Tennis - ITF Damen - ITF Damen Nonthaburi (THA) - Doppel - Hard

Suche im Quotenarchiv

Sportart: Land: Liga:
vom: Zu:
Teilnehmer:

Alle aktuellen Wettquoten für die ITF Damen Nonthaburi (THA) - Doppel - Hard ITF Damen findet ihr in unserem Quotenvergleich Tennis ITF Damen Nonthaburi (THA) - Doppel - Hard ITF Damen.

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Doubles - Hard

28.01.2020   1 2
12:30 N K/F Xun - C Simmonds/R Ueda 0:0 2.40 (Ø 2.40) 1.46 (Ø 1.46)
11:50 A Amanmuradova/N Dascalu - T Momkoonthod/W Sawatdee 0:0 1.38 (Ø 1.37) 2.66 (Ø 2.65)
11:25 R Kajitani/P Plipuech - M Uchijima/Y Zhang 0:0 2.39 (Ø 2.31) 1.55 (Ø 1.52)
10:50 S Kuearum/M Sawangkaew - Y Hsieh/P Lee 0:0 3.72 (Ø 3.72) 1.20 (Ø 1.20)
10:05 M Bjorklund/J Burrage - J Namigata/X You 0:0 3.25 (Ø 3.25) 1.26 (Ø 1.26)
09:45 A Raina/B Schoofs - M Inoue/J Kang 0:0 1.29 (Ø 1.27) 3.46 (Ø 3.36)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Doubles - Hard

30.11.2019   1 2
08:15 Y Hsieh/P Lee - S Lee/M Schmidt 0:0 1.41 (Ø 1.38) 2.82 (Ø 2.79)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Doubles - Hard

03.08.2019   1 2
08:25 E Chong/A Sutjiadi - E Sema/W M 0:0 1.50 (Ø 1.49) 2.50 (Ø 2.45)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Doubles - Hard

24.07.2019   1 2
11:30 A Omae/P Plipuech - S Sharipova/T Tanasugarn 1.62 (Ø 1.62) 2.20 (Ø 2.13)
11:15 J Choi/N Luangnam - E Chong/A Sutjiadi 0:0 2.13 (Ø 2.13) 1.58 (Ø 1.58)
11:00 M Ayukawa/R Bhosale - P Plipuech/W Sawatdee 0:0 1.22 (Ø 1.21) 4.00 (Ø 3.89)
10:10 K Buayam/P Cheapchandej - J Chen/J Kang 0:0 2.39 (Ø 2.39) 1.47 (Ø 1.47)
10:00 C Hsu/R Kajitani - S Ma/Y Ma 1.57 (Ø 1.57) 2.17 (Ø 2.17)
07:20 N K/S Zheng - L J/F Xun 0:0 4.13 (Ø 4.13) 1.17 (Ø 1.17)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Doubles - Hard

12.11.2018   1 2
12:35 D Detkovskaya/S Kuearum - B Thamchaiwat/R Ueda 0:0 3.73 (Ø 3.73) 1.20 (Ø 1.20)
12:30 N Luangnam/V Wongteanchai - E Christensen/H Uchiyama 0:0 1.01 (Ø 1.01) 12.40 (Ø 12.40)
11:00 Y Jittakoat/D Tumthong - S Lamens/N Stadler 0:0 6.50 (Ø 6.50) 1.06 (Ø 1.06)
11:00 M Y Ng/W Sawatdee - A Chanta/C Silakul 1.97 (Ø 1.97) 1.69 (Ø 1.69)
10:55 S Guo/M Liu - W Lee/S Niyomsub 0:0 1.04 (Ø 1.04) 7.26 (Ø 7.26)
09:30 N Piwbangruk/N Teerachodjiranon - J Anontaweesil/P Rachdanone 0:0 1.28 (Ø 1.27) 3.54 (Ø 3.35)
08:00 P Cheapchandej/Y Cho - A Ebrahim/K Sudsaard 0:0 1.01 (Ø 1.01) 12.40 (Ø 12.40)
08:00 T Kanaphuet/J Sae-Eung - P Kovapitukted/T Momkoonthod 0:0 8.25 (Ø 8.04) 1.03 (Ø 1.03)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Doubles - Hard

05.11.2018   1 2
12:55 J Garland/S Kim - D Detkovskaya/R Ueda 0:0 2.90 (Ø 2.81) 1.37 (Ø 1.33)
12:40 N Piwbangruk/N Teerachodjiranon - J Anontaweesil/P Rachdanone 0:0 1.18 (Ø 1.17) 4.40 (Ø 4.14)
11:40 Y Jittakoat/D Tumthong - T Kanaphuet/S Niyomsub 0:0 1.18 (Ø 1.15) 5.00 (Ø 4.51)
10:45 C Adamescu/Z Desai - S Kuearum/C Silakul 0:0 1.25 (Ø 1.23) 3.71 (Ø 3.46)
10:45 M Y Ng/C S Seah - A Easwaramurthi/M Kawasaki 0:0 2.19 (Ø 2.17) 1.55 (Ø 1.55)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Doubles - Hard

03.09.2018   1 2
10:35 J Lu/S Talcott - R Bhatia/W H 0:0 2.65 (Ø 2.58) 1.40 (Ø 1.39)
09:00 S Bavisetti/P Bhambri - K Buayam/P Cheapchandej 0:0 2.66 (Ø 2.50) 1.48 (Ø 1.46)
08:35 S Chamarthi/N Palha - P Kovapitukted/T Momkoonthod 0:0 1.87 (Ø 1.83) 1.87 (Ø 1.83)
08:00 S Kuearum/C Silakul - N Luangnam/B Thamchaiwat 0:0 4.65 (Ø 4.40) 1.18 (Ø 1.16)
07:15 H Lee/N K - A Defossez/M Zakarlyuk 0:0 1.17 (Ø 1.16) 4.09 (Ø 4.05)
07:00 N Piwbangruk/N Teerachodjiranon - C Jundakate/V Wongteanchai 0:0 13.00 (Ø 10.91) 1.01 (Ø 1.01)
06:55 I Cho/D Wang - J Anontaweesil/P Rachdanone 0:0 1.01 (Ø 1.01) 12.50 (Ø 10.10)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Doubles - Hard

01.09.2018   1 2
04:00 R Bhatia/J Lu - I Cho/D Wang 0:0 2.22 (Ø 2.18) 1.61 (Ø 1.60)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Doubles - Hard

17.08.2018   1 2
07:30 D Aiava/N Bains - X Wang/X Wang 0:0 2.22 (Ø 2.16) 1.61 (Ø 1.58)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Doubles - Hard

09.10.2017   1 2
10:40 A Chanta/S Kuearum - A Yoshitomi/M Ayukawa 0:0 5.25 (Ø 4.85) 1.14 (Ø 1.13)
10:05 F Ganz/V Ryser - N Piwbangruk/N Teerachodjiranon 0:0 1.07 (Ø 1.06) 7.80 (Ø 6.97)
09:30 E Genovese/Y Yang - I Cho/Y Cho 0:0 5.05 (Ø 4.37) 1.18 (Ø 1.16)
08:45 C Silakul/B Thamchaiwat - O Orpana/S Zuger 0:0 2.60 (Ø 2.33) 1.58 (Ø 1.51)
07:30 N Luangnam/V Wongteanchai - I Deewajee/P Vasuratna 0:0 1.01 (Ø 1.01) 9.41 (Ø 9.05)
07:20 T Momkoonthod/C Jandakate - S Baba/J Wang 0:0 1.32 (Ø 1.30) 3.20 (Ø 3.06)
07:10 C Chan/E Liang - K Buayam/P Cheapchandej 0:0 1.65 (Ø 1.61) 2.19 (Ø 2.16)
07:10 W Sawasdee/D Tumthong - A Easwaramurthi/K Osafune 0:0 1.36 (Ø 1.34) 3.04 (Ø 2.94)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Doubles - Hard

05.10.2017   1 2
14:00 C Chan/J Choi - Y Li/J Wang 0:0 1.18 (Ø 1.15) 4.50 (Ø 4.37)
10:45 M Bjorklund/L Sun - K Ip/L Zhang 1.71 (Ø 1.68) 2.11 (Ø 2.02)
08:15 K Buayam/P Cheapchandej - T Momkoonthod/C Jandakate 0:0 1.36 (Ø 1.34) 2.98 (Ø 2.94)
07:30 S Baba/A Yoshitomi - N Luangnam/V Wongteanchai 0:0 3.70 (Ø 3.64) 1.21 (Ø 1.21)
05:55 W Sawasdee/D Tumthong - E Genovese/O Orpana 0:0 3.14 (Ø 2.54) 1.50 (Ø 1.45)
05:45 C Jankiaw/N Jankiaw - I Cho/Y Cho 0:0 6.60 (Ø 6.19) 1.09 (Ø 1.09)
04:55 Y Yuan/J Zang - S Guo/R Meng 0:0 1.87 (Ø 1.83) 1.87 (Ø 1.83)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Doubles - Hard

14.08.2017   1 2
12:00 W Sawasdee/D Tumthong - K Palkina/Y Saigo 0:0 6.65 (Ø 6.53) 1.10 (Ø 1.08)
11:30 C Chan/J Choi - N Bains/K Kerimbayeva 0:0 1.53 (Ø 1.50) 2.49 (Ø 2.41)
11:30 S Tomic/A Yoshitomi - P Cheapchandej/K Thandi 0:0 1.83 (Ø 1.82) 1.83 (Ø 1.82)
11:15 M Inoue/N Lertpitaksinchai - C Jandakate/C Silakul 0:0 1.10 (Ø 1.08) 6.50 (Ø 6.41)
10:10 D Kim/D Tatachar Venugopal - V Wongteanchai/V Wongteanchai 0:0 4.01 (Ø 3.46) 1.33 (Ø 1.25)
10:10 S Talcott/K Vaidya - P Lee/N Luangnam 0:0 4.22 (Ø 3.79) 1.30 (Ø 1.21)
09:25 S Kuearum/L Kumhom - A Bai/C Hsu 0:0 8.00 (Ø 7.88) 1.07 (Ø 1.05)
08:20 A Omae/P Plipuech - L Kumkhum/K Okamura 0:0 1.56 (Ø 1.53) 2.35 (Ø 2.31)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Doubles - Hard

07.08.2017   1 2
13:25 C Jandakate/C Silakul - C Chan/J Choi 0:0 6.65 (Ø 6.65) 1.05 (Ø 1.05)
11:15 P Plipuech/P Plipuech - B Gumulya/J Rompies 0:0 2.50 (Ø 2.44) 1.51 (Ø 1.48)
11:15 K Kerimbayeva/P Lee - P Cheapchandej/A Yoshitomi 0:0 1.55 (Ø 1.55) 2.20 (Ø 2.20)
10:40 S Talcott/N Totka - G Lorbergs/L Tan 0:0 2.23 (Ø 2.19) 1.59 (Ø 1.56)
10:35 T Momkoonthod/V Wongteanchai - C Jankiaw/N Jankiaw 0:0 1.08 (Ø 1.08) 6.15 (Ø 5.92)