Einstellungen
Deutsches Setting:
view page in German view page in English
Live QuotenvergleichWettportal Community
Login: Passwort:

Quotenarchiv: Tennis - ITF Damen - ITF Damen Nonthaburi (THA) - Hard

Suche im Quotenarchiv

Sportart: Land: Liga:
vom: Zu:
Teilnehmer:

Alle aktuellen Wettquoten für die ITF Damen Nonthaburi (THA) - Hard ITF Damen findet ihr in unserem Quotenvergleich Tennis ITF Damen Nonthaburi (THA) - Hard ITF Damen.

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

27.01.2020   1 2
06:30 Watsachol Sawasdee - Ho Ching Wu 0:0 1.49 (Ø 1.46) 2.54 (Ø 2.45)
06:30 Maelys Bougrat - Pei-Chi Lee 0:0 5.50 (Ø 5.18) 1.14 (Ø 1.12)
06:30 Kai-Chen Chang - Yui Chikaraishi 0:0 1.11 (Ø 1.09) 6.30 (Ø 5.88)
06:30 Erika Sema - Sakura Hosogi 0:0 1.59 (Ø 1.49) 2.64 (Ø 2.42)
05:00 Marianna Zakarlyuk - Michika Ozeki 0:0 2.05 (Ø 1.86) 1.95 (Ø 1.83)
05:00 Rina Saigo - Sakura Hondo 0:0 1.64 (Ø 1.60) 2.23 (Ø 2.18)
05:00 Moyuka Uchijima - Eunhye Lee 0:0 1.65 (Ø 1.63) 2.25 (Ø 2.10)
05:00 Akgul Amanmuradova - Himeno Sakatsume 0:0 2.40 (Ø 2.35) 1.55 (Ø 1.51)
03:30 Katarzyna Kawa - Zeel Desai 0:0 1.56 (Ø 1.44) 3.05 (Ø 2.59)
03:30 Ying Zhang - Mananchaya Sawangkaew 0:0 3.52 (Ø 3.33) 1.30 (Ø 1.27)
03:30 Kwan Yau Ng - Nigina Abduraimova 0:0 8.20 (Ø 7.56) 1.06 (Ø 1.04)
03:30 Abigail Tere-Apisah - Mai Minokoshi 0:0 1.29 (Ø 1.24) 3.88 (Ø 3.55)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

05.12.2019   1 2
06:30 Ho Ching Wu - Pei-Chi Lee 0:0 4.80 (Ø 4.50) 1.20 (Ø 1.16)
06:30 Sakura Hondo - Chang Liu 0:0 3.20 (Ø 3.06) 1.39 (Ø 1.33)
06:30 Joanna Garland - Jiangxue Han 0:0 1.57 (Ø 1.53) 2.63 (Ø 2.35)
05:00 Jia Qi Kang - Jiaxi Lu 0:0 1.73 (Ø 1.68) 2.13 (Ø 2.05)
05:00 Chompoothip Jandakate - Nigina Abduraimova 0:0 4.05 (Ø 4.03) 1.22 (Ø 1.19)
05:00 Ye-Xin Ma - Mai Napatt Nirundorn 0:0 1.35 (Ø 1.31) 3.40 (Ø 3.14)
03:30 Kamonwan Buayam - Ying Zhang 0:0 3.40 (Ø 3.19) 1.34 (Ø 1.30)
03:30 Ayaka Okuno - Meiqi Guo 0:0 5.20 (Ø 4.86) 1.15 (Ø 1.14)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

04.12.2019   1 2
06:30 Jiangxue Han - Supapitch Kuearum 0:0 1.25 (Ø 1.22) 3.75 (Ø 3.70)
06:30 Honoka Kobayashi - Meiqi Guo 0:0 3.75 (Ø 3.66) 1.26 (Ø 1.24)
05:00 Da Hye Kim - Mai Napatt Nirundorn 0:0 1.30 (Ø 1.26) 3.75 (Ø 3.54)
04:00 Funa Kozaki - Nigina Abduraimova 0:0 3.54 (Ø 3.34) 1.29 (Ø 1.28)
04:00 Ye-Xin Ma - Erika Andreeva 0:0 1.96 (Ø 1.74) 2.05 (Ø 1.98)
04:00 Risa Ushijima - Kamonwan Buayam 0:0 1.11 (Ø 1.08) 7.20 (Ø 6.68)
04:00 Ayaka Okuno - Natthapat Piwbangruk 0:0 1.03 (Ø 1.02) 11.00 (Ø 10.11)
04:00 Sarah Lee - Jiaxi Lu 0:0 1.64 (Ø 1.57) 2.30 (Ø 2.25)
03:30 Warisara Lee - Pei-Chi Lee 0:0 12.00 (Ø 10.74) 1.02 (Ø 1.01)
03:30 Ying Zhang - Aiko Yoshitomi 0:0 1.40 (Ø 1.39) 3.26 (Ø 2.78)
03:30 Olga Helmi - Chang Liu 0:0 3.10 (Ø 2.98) 1.39 (Ø 1.34)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

03.12.2019   1 2
08:00 Chompoothip Jandakate - Shanshan Guo 0:0 1.95 (Ø 1.91) 1.80 (Ø 1.78)
08:00 Joanna Garland - Alicia Smith 0:0 1.12 (Ø 1.11) 6.10 (Ø 5.56)
06:30 Watsachol Sawasdee - Jia Qi Kang 0:0 2.05 (Ø 1.98) 1.80 (Ø 1.75)
06:30 Sakura Hondo - Hurricane Tyra Black 6.09 (Ø 5.11) 1.18 (Ø 1.13)
06:30 Ho Ching Wu - Man Ying Maggie Ng 0:0 1.40 (Ø 1.37) 2.98 (Ø 2.85)
05:00 Pei-Chi Lee - Ya-Hsin Lee 0:0 1.42 (Ø 1.39) 2.80 (Ø 2.69)
05:00 Ari Matsumoto - Jiangxue Han 0:0 3.46 (Ø 3.36) 1.29 (Ø 1.28)
05:00 Yui Chikaraishi - Olga Helmi 0:0 2.41 (Ø 2.12) 1.72 (Ø 1.65)
03:30 Da Hye Kim - Mana Kawamura 0:0 1.85 (Ø 1.80) 2.04 (Ø 1.91)
03:30 Aiko Yoshitomi - Kwan Yau Ng 0:0 1.25 (Ø 1.24) 3.80 (Ø 3.68)
03:30 Tamachan Momkoonthod - Honoka Kobayashi 0:0 3.26 (Ø 3.14) 1.34 (Ø 1.31)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

02.12.2019   1 2
06:30 Aiko Yoshitomi - Juliette Daries 0:0 1.05 (Ø 1.04) 8.50 (Ø 7.88)
06:30 Si Qi Liu - Kwan Yau Ng 0:0 3.60 (Ø 2.94) 1.40 (Ø 1.36)
06:05 Tamachan Momkoonthod - Qianqian Zhao 0:0 1.36 (Ø 1.33) 3.10 (Ø 3.02)
05:00 Ari Matsumoto - Fitriana Sabrina 0:0 1.10 (Ø 1.09) 6.90 (Ø 6.22)
05:00 Honoka Uchiyama - Honoka Kobayashi 0:0 12.75 (Ø 10.85) 1.01 (Ø 1.01)
03:30 Yui Chikaraishi - Mara Schmidt 0:0 1.50 (Ø 1.45) 2.64 (Ø 2.54)
03:30 Fitriani Sabatini - Olga Helmi 0:0 3.38 (Ø 2.81) 1.41 (Ø 1.38)
03:30 Vera Deepoem - Mana Kawamura 0:0 11.00 (Ø 10.24) 1.02 (Ø 1.01)
03:30 Da Hye Kim - Haine Ogata 0:0 1.54 (Ø 1.44) 2.81 (Ø 2.59)
03:30 Nikita Uberoi - Ya-Hsin Lee 0:0 9.00 (Ø 8.49) 1.04 (Ø 1.03)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

01.12.2019   1 2
12:30 Milana Maslenkova - Qianqian Zhao 0:0 4.20 (Ø 3.80) 1.28 (Ø 1.22)
11:00 Eun SE Jang - Kwan Yau Ng 0:0 3.78 (Ø 3.42) 1.29 (Ø 1.27)
09:30 Fitriana Sabrina - Natcharee Teerachodjiranon 0:0 1.20 (Ø 1.18) 4.60 (Ø 4.19)
09:30 Chloe Isabella Tsang - Si Qi Liu 0:0 2.12 (Ø 2.07) 1.69 (Ø 1.66)
09:30 Nana Kawagishi - Honoka Kobayashi 0:0 2.99 (Ø 2.70) 1.51 (Ø 1.40)
09:30 Juliette Daries - Jiahuan He 0:0 1.26 (Ø 1.25) 3.60 (Ø 3.46)
08:00 Kanyanut Sudsaard - Jiangxue Han 0:0 9.44 (Ø 9.44) 1.01 (Ø 1.01)
08:00 Aiko Yoshitomi - Puntila Namwong 0:0 1.01 (Ø 1.01) 11.06 (Ø 11.06)
08:00 Ari Matsumoto - I-Hsuan Cho 0:0 1.55 (Ø 1.52) 2.54 (Ø 2.37)
08:00 Mua Shigeta - Fitriani Sabatini 0:0 2.36 (Ø 2.22) 1.62 (Ø 1.58)
06:30 Dolavee Tumthong - Ya-Hsin Lee 0:0 7.40 (Ø 7.16) 1.05 (Ø 1.05)
06:30 Vera Deepoem - Tanuchaporn Yongmod 0:0 1.60 (Ø 1.57) 2.25 (Ø 2.23)
06:30 Yu-Ting Hsieh - Mana Kawamura 0:0 6.60 (Ø 6.07) 1.11 (Ø 1.09)
06:30 Yui Chikaraishi - Yuxin Zhang 0:0 1.06 (Ø 1.05) 7.60 (Ø 7.18)
05:00 Da Hye Kim - Jaipet Anontaweesil 0:0 1.01 (Ø 1.01) 14.25 (Ø 11.84)
05:00 Yu Shan - Rada Manataweewat 0:0 1.07 (Ø 1.06) 8.00 (Ø 7.00)
05:00 Piyaphat Jongma - Haine Ogata 0:0 9.44 (Ø 9.44) 1.01 (Ø 1.01)
05:00 Shiho Hisamatsu - Honoka Uchiyama 1.14 (Ø 1.11) 6.60 (Ø 5.61)
05:00 Pei-Chi Lee - Minami Akiyama 0:0 1.05 (Ø 1.04) 9.20 (Ø 8.36)
04:00 Nigina Abduraimova - Himeno Sakatsume 0:0 1.54 (Ø 1.46) 2.68 (Ø 2.53)
03:30 Nikita Uberoi - Maria Filimonikhina 0:0 1.34 (Ø 1.31) 3.78 (Ø 3.19)
03:30 Arisara Jongma - Olga Helmi 0:0 14.25 (Ø 11.89) 1.01 (Ø 1.01)
03:30 Tamachan Momkoonthod - Suqing Peng 0:0 1.01 (Ø 1.01) 9.46 (Ø 9.46)
03:30 Mara Schmidt - Chisa Hosonuma 0:0 2.94 (Ø 2.65) 1.50 (Ø 1.42)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

28.11.2019   1 2
06:30 Ramu Ueda - Ye-Xin Ma 0:0 2.20 (Ø 1.97) 1.85 (Ø 1.74)
06:30 Joanna Garland - Shiho Akita 1.80 (Ø 1.70) 2.20 (Ø 2.03)
05:00 Kamonwan Buayam - Sunam Jeong 0:0 8.70 (Ø 7.97) 1.06 (Ø 1.05)
05:00 Himeno Sakatsume - Chang Liu 0:0 2.60 (Ø 2.46) 1.53 (Ø 1.48)
04:00 Meiqi Guo - Erika Andreeva 0:0 1.48 (Ø 1.41) 2.86 (Ø 2.68)
03:30 Hurricane Tyra Black - Nigina Abduraimova 0:0 1.30 (Ø 1.25) 3.88 (Ø 3.57)
03:30 Ying Zhang - Supapitch Kuearum 0:0 1.33 (Ø 1.30) 3.38 (Ø 3.20)
03:30 Sarah Lee - Jiangxue Han 0:0 2.00 (Ø 1.88) 1.87 (Ø 1.82)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

27.11.2019   1 2
08:00 Funa Kozaki - Supapitch Kuearum 0:0 1.49 (Ø 1.37) 3.00 (Ø 2.85)
06:30 Ya-Hsin Lee - Jiangxue Han 0:0 2.23 (Ø 2.20) 1.61 (Ø 1.59)
05:00 Honoka Kobayashi - Ramu Ueda 0:0 2.49 (Ø 2.15) 1.77 (Ø 1.63)
04:00 Joanna Garland - Watsachol Sawasdee 0:0 1.33 (Ø 1.31) 3.25 (Ø 3.14)
04:00 Ayaka Okuno - Nigina Abduraimova 0:0 5.30 (Ø 4.97) 1.19 (Ø 1.14)
04:00 Shanshan Guo - Shiho Akita 0:0 2.60 (Ø 2.48) 1.51 (Ø 1.48)
04:00 Sunam Jeong - Sakura Hondo 0:0 1.40 (Ø 1.39) 3.08 (Ø 2.79)
04:00 Chompoothip Jandakate - Ye-Xin Ma 0:0 2.50 (Ø 2.42) 1.50 (Ø 1.49)
03:30 Alicia Smith - Chang Liu 0:0 4.93 (Ø 4.38) 1.19 (Ø 1.17)
03:30 Pei-Chi Lee - Himeno Sakatsume 0:0 1.26 (Ø 1.24) 3.98 (Ø 3.62)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

26.11.2019   1 2
08:00 Ho Ching Wu - Sarah Lee 0:0 2.16 (Ø 2.05) 1.77 (Ø 1.67)
08:00 Jiaxi Lu - Ying Zhang 0:0 2.36 (Ø 1.93) 2.00 (Ø 1.82)
08:00 Erika Andreeva - Mai Napatt Nirundorn 0:0 2.54 (Ø 2.45) 1.62 (Ø 1.48)
06:30 Kamonwan Buayam - Roong Sirinuntavitaya 0:0 1.03 (Ø 1.03) 10.25 (Ø 9.26)
06:30 Hurricane Tyra Black - Man Ying Maggie Ng 0:0 1.05 (Ø 1.04) 9.67 (Ø 8.59)
06:30 Meiqi Guo - Dolavee Tumthong 0:0 1.04 (Ø 1.02) 11.25 (Ø 10.14)
05:00 Da Hye Kim - Jiangxue Han 0:0 2.10 (Ø 2.01) 1.75 (Ø 1.72)
05:00 Ari Matsumoto - Ya-Hsin Lee 0:0 2.70 (Ø 2.58) 1.47 (Ø 1.43)
05:00 Honoka Kobayashi - Tamachan Momkoonthod 0:0 1.70 (Ø 1.57) 2.40 (Ø 2.26)
03:30 Pei-Chi Lee - Olga Helmi 0:0 1.22 (Ø 1.14) 5.55 (Ø 4.96)
03:30 Alicia Smith - Mana Kawamura 0:0 3.40 (Ø 2.97) 1.45 (Ø 1.34)
03:30 Funa Kozaki - Nadia Ravita 0:0 1.08 (Ø 1.07) 7.00 (Ø 6.68)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

25.11.2019   1 2
06:30 Yu Shan - Ya-Hsin Lee 0:0 6.60 (Ø 6.05) 1.11 (Ø 1.08)
06:30 Pei-Chi Lee - Mara Schmidt 0:0 1.05 (Ø 1.04) 9.10 (Ø 8.22)
06:30 Minami Akiyama - Mana Kawamura 0:0 8.00 (Ø 7.18) 1.07 (Ø 1.06)
06:30 Ari Matsumoto - YI Tsen Cho 2.15 (Ø 1.95) 1.84 (Ø 1.77)
05:00 Honoka Kobayashi - Yuxin Zhang 0:0 1.07 (Ø 1.07) 7.50 (Ø 6.91)
05:00 Nadia Ravita - Michiru Furuya 0:0 2.68 (Ø 2.51) 1.53 (Ø 1.47)
05:00 Kwan Yau Ng - Jiangxue Han 0:0 9.50 (Ø 8.49) 1.04 (Ø 1.03)
05:00 Milana Maslenkova - Tamachan Momkoonthod 0:0 6.15 (Ø 5.89) 1.11 (Ø 1.10)
03:30 Alicia Smith - Mua Shigeta 0:0 1.20 (Ø 1.18) 4.55 (Ø 4.33)
03:30 Chisa Hosonuma - Olga Helmi 0:0 2.32 (Ø 2.23) 1.62 (Ø 1.59)
03:30 Funa Kozaki - Nalu Himeno 0:0 1.06 (Ø 1.05) 9.00 (Ø 8.02)
03:30 Da Hye Kim - Mariya Polishchuk 0:0 1.08 (Ø 1.08) 6.50 (Ø 6.10)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

24.11.2019   1 2
11:05 Natthapat Piwbangruk - Yu Shan 0:0 12.50 (Ø 10.93) 1.02 (Ø 1.01)
10:05 YI Tsen Cho - Nikita Uberoi 1.04 (Ø 1.03) 9.60 (Ø 8.54)
09:45 Milana Maslenkova - Arisara Jongma 0:0 1.11 (Ø 1.10) 6.20 (Ø 5.90)
09:30 Kanyanut Sudsaard - Mana Kawamura
08:40 Eun SE Jang - Ya-Hsin Lee 9.90 (Ø 9.29) 1.02 (Ø 1.01)
08:35 Yuxin Zhang - Xin Yi 0:0 1.37 (Ø 1.35) 2.99 (Ø 2.91)
08:15 I-Hsuan Cho - Jiangxue Han 0:0 3.32 (Ø 3.25) 1.31 (Ø 1.28)
08:05 Honoka Uchiyama - Tamachan Momkoonthod 0:0 11.00 (Ø 9.82) 1.02 (Ø 1.02)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

04.08.2019   1 2
04:00 Xin Yu Wang - Yuki Naito 0:0 1.50 (Ø 1.48) 2.50 (Ø 2.42)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

01.08.2019   1 2
06:30 Yuki Naito - Patcharin Cheapchandej 0:0 1.10 (Ø 1.09) 7.10 (Ø 5.97)
05:00 Gozal Ainitdinova - Shuyue Ma 0:0 2.65 (Ø 2.28) 1.63 (Ø 1.57)
03:30 Mananchaya Sawangkaew - Eudice Wong Chong 0:0 1.64 (Ø 1.59) 2.40 (Ø 2.23)
03:30 Himeno Sakatsume - Peangtarn Plipuech 0:0 2.94 (Ø 2.78) 1.40 (Ø 1.38)
03:30 Rutuja Bhosale - Jing Jing Lu 0:0 4.75 (Ø 4.63) 1.19 (Ø 1.15)
03:30 Fang Ying Xun - Michika Ozeki 0:0 1.23 (Ø 1.21) 4.00 (Ø 3.90)
03:30 Xin Yu Wang - Aldila Sutjiadi 0:0 1.17 (Ø 1.16) 4.75 (Ø 4.46)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

31.07.2019   1 2
07:30 Yidi Yang - Sabina Sharipova 0:0 5.25 (Ø 4.60) 1.17 (Ø 1.16)
06:30 Su Jeong Jang - Mananchaya Sawangkaew 1.57 (Ø 1.51) 2.50 (Ø 2.39)
06:30 Fang Ying Xun - Plobrung Plipuech 0:0 1.06 (Ø 1.05) 10.00 (Ø 7.99)
06:30 Jiahui Chen - Peangtarn Plipuech 0:0 8.00 (Ø 6.36) 1.10 (Ø 1.08)
05:00 Ji-Hee Choi - Jing Jing Lu 0:0 7.25 (Ø 6.90) 1.08 (Ø 1.07)
05:00 Michika Ozeki - Chompoothip Jandakate 0:0 1.60 (Ø 1.56) 2.25 (Ø 2.24)
05:00 Jia Qi Kang - Eudice Wong Chong 0:0 2.44 (Ø 2.26) 1.60 (Ø 1.56)
03:30 Lou Brouleau - Aldila Sutjiadi 0:0 1.53 (Ø 1.49) 2.62 (Ø 2.43)
03:30 Shiho Akita - Gozal Ainitdinova 0:0 2.05 (Ø 2.00) 1.80 (Ø 1.72)
03:30 Xin Yu Wang - Mana Ayukawa 0:0 1.12 (Ø 1.11) 5.50 (Ø 5.40)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

30.07.2019   1 2
08:00 Supapitch Kuearum - Anastasia Sukhotina 0:0 2.65 (Ø 2.61) 1.44 (Ø 1.42)
06:30 Yuki Naito - Ho Ching Wu 0:0 1.05 (Ø 1.03) 9.50 (Ø 8.60)
06:30 Erika Sema - Shuyue Ma 0:0 2.30 (Ø 2.13) 1.70 (Ø 1.64)
06:30 Tamachan Momkoonthod - Rutuja Bhosale 0:0 3.40 (Ø 3.32) 1.31 (Ø 1.28)
05:00 Plobrung Plipuech - Mei Xu Wu 1.87 (Ø 1.84) 1.85 (Ø 1.83)
05:00 Eunhye Lee - Mananchaya Sawangkaew 0:0 1.89 (Ø 1.86) 1.87 (Ø 1.84)
05:00 Patcharin Cheapchandej - Bojana Marinkov 0:0 1.41 (Ø 1.40) 2.80 (Ø 2.72)
03:30 Ji-Hee Choi - So-Ra Lee 0:0 1.87 (Ø 1.84) 1.87 (Ø 1.84)
03:30 Michika Ozeki - Jiahui Chen 0:0 1.34 (Ø 1.33) 3.10 (Ø 2.97)
03:30 Jia Qi Kang - Bunyawi Thamchaiwat 0:0 2.30 (Ø 2.24) 1.60 (Ø 1.57)
03:30 Yidi Yang - Ayumi Koshiishi 0:0 1.87 (Ø 1.84) 1.87 (Ø 1.84)
03:30 Himeno Sakatsume - Jennifer Luikham 0:0 1.12 (Ø 1.11) 5.80 (Ø 5.57)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

28.07.2019   1 2
04:00 Su Jeong Jang - Fang Ying Xun 0:0 1.83 (Ø 1.80) 1.99 (Ø 1.90)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

25.07.2019   1 2
06:30 Jing Jing Lu - Gozal Ainitdinova 0:0 1.25 (Ø 1.23) 4.00 (Ø 3.79)
06:30 Watsachol Sawasdee - Xin Yu Wang 0:0 7.00 (Ø 6.78) 1.08 (Ø 1.06)
05:00 Peangtarn Plipuech - Aldila Sutjiadi 0:0 2.07 (Ø 1.93) 1.83 (Ø 1.78)
05:00 Yuki Naito - Shuyue Ma 0:0 1.33 (Ø 1.28) 3.98 (Ø 3.37)
05:00 Ye-Xin Ma - Fang Ying Xun 0:0 3.32 (Ø 3.11) 1.33 (Ø 1.31)
03:30 Valeria Savinykh - Jia Qi Kang 0:0 1.22 (Ø 1.14) 5.50 (Ø 4.86)
03:30 Su Jeong Jang - Akiko Omae 0:0 1.86 (Ø 1.76) 2.07 (Ø 1.96)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

24.07.2019   1 2
06:00 Eudice Wong Chong - Ye-Xin Ma 0:0 1.40 (Ø 1.39) 2.90 (Ø 2.74)
06:00 Punnin Kovapitukted - Shuyue Ma 0:0 4.50 (Ø 4.19) 1.20 (Ø 1.19)
04:30 Peangtarn Plipuech - Bunyawi Thamchaiwat 2.30 (Ø 2.19) 1.61 (Ø 1.60)
04:30 Michika Ozeki - Xin Yu Wang 0:0 8.50 (Ø 7.75) 1.05 (Ø 1.04)
04:00 Valeria Savinykh - Aunchisa Chanta 0:0 1.22 (Ø 1.20) 4.50 (Ø 4.08)
04:00 Mana Ayukawa - Akiko Omae 0:0 2.62 (Ø 2.56) 1.47 (Ø 1.44)
04:00 Su Jeong Jang - Mai Napatt Nirundorn 0:0 1.08 (Ø 1.07) 7.50 (Ø 6.92)
03:00 Jia Qi Kang - Yidi Yang 0:0 1.67 (Ø 1.62) 2.30 (Ø 2.15)
03:00 Mananchaya Sawangkaew - Ji-Hee Choi 0:0 1.47 (Ø 1.44) 2.62 (Ø 2.57)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

23.07.2019   1 2
08:00 Kamonwan Buayam - Fang Ying Xun 0:0 7.10 (Ø 6.27) 1.10 (Ø 1.08)
08:00 Gozal Ainitdinova - Lou Brouleau 0:0 2.90 (Ø 2.71) 1.45 (Ø 1.40)
06:30 Aldila Sutjiadi - Mai Minokoshi 0:0 1.29 (Ø 1.27) 3.46 (Ø 3.39)
06:30 Jing Jing Lu - Nudnida Luangnam 0:0 1.25 (Ø 1.23) 4.10 (Ø 3.72)
06:30 Rutuja Bhosale - Yuki Naito 0:0 5.50 (Ø 5.17) 1.14 (Ø 1.12)
05:00 Bunyawi Thamchaiwat - Patcharin Cheapchandej 0:0 1.33 (Ø 1.30) 3.48 (Ø 3.15)
05:00 Ayumi Koshiishi - Michika Ozeki 0:0 2.22 (Ø 2.17) 1.61 (Ø 1.60)
05:00 Ye-Xin Ma - Alana Parnaby 1.45 (Ø 1.42) 2.73 (Ø 2.60)
05:00 Kai-Chen Chang - Mananchaya Sawangkaew 0:0 1.30 (Ø 1.29) 3.48 (Ø 3.21)
03:30 Erika Sema - Jia Qi Kang 0:0 1.36 (Ø 1.34) 3.08 (Ø 2.94)
03:30 Riya Bhatia - Punnin Kovapitukted 1.34 (Ø 1.33) 3.08 (Ø 2.95)
03:30 Watsachol Sawasdee - Plobrung Plipuech 0:0 1.25 (Ø 1.24) 3.75 (Ø 3.61)
03:30 Ramu Ueda - Ji-Hee Choi 0:0 2.73 (Ø 2.60) 1.45 (Ø 1.42)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

02.06.2019   1 2
04:00 Ipek Soylu - Yue Yuan 0:0 1.54 (Ø 1.52) 2.48 (Ø 2.36)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

30.05.2019   1 2
07:00 Zuzana Zlochova - Aunchisa Chanta 0:0 1.53 (Ø 1.51) 2.46 (Ø 2.40)
05:30 Simona Waltert - Nudnida Luangnam 0:0 1.61 (Ø 1.57) 2.44 (Ø 2.26)
05:30 Ipek Soylu - Mari Osaka 0:0 1.81 (Ø 1.80) 1.97 (Ø 1.90)
05:30 Yue Yuan - Maegan Manasse 0:0 1.50 (Ø 1.46) 2.62 (Ø 2.53)
05:30 Chompoothip Jandakate - Gabriella Da Silva Fick 0:0 2.20 (Ø 2.16) 1.61 (Ø 1.61)
05:30 Watsachol Sawasdee - Magali Kempen 0:0 5.00 (Ø 4.17) 1.25 (Ø 1.20)
04:00 Sabina Sharipova - Riya Bhatia 0:0 1.20 (Ø 1.17) 4.75 (Ø 4.35)
04:00 Kamilla Rakhimova - Peangtarn Plipuech 0:0 1.50 (Ø 1.47) 2.60 (Ø 2.47)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

29.05.2019   1 2
07:00 Sowjana Bavisetti - Peangtarn Plipuech 0:0 5.50 (Ø 5.10) 1.14 (Ø 1.12)
05:40 Sabina Sharipova - Alana Parnaby 0:0 1.15 (Ø 1.14) 5.00 (Ø 4.68)
05:30 Marianna Zakarlyuk - Nudnida Luangnam 0:0 3.32 (Ø 2.91) 1.38 (Ø 1.36)
05:30 Aunchisa Chanta - Supapitch Kuearum 0:0 1.50 (Ø 1.48) 2.59 (Ø 2.45)
04:00 Andrea Ka - Watsachol Sawasdee 0:0 2.32 (Ø 2.23) 1.61 (Ø 1.58)
04:00 Maryna Chernyshova - Mari Osaka 0:0 2.90 (Ø 2.67) 1.53 (Ø 1.42)
04:00 Prarisa Rachdanone - Chompoothip Jandakate 0:0 9.40 (Ø 9.40) 1.01 (Ø 1.01)
04:00 Akiko Omae - Ipek Soylu 0:0 2.40 (Ø 2.25) 1.65 (Ø 1.57)
04:00 Gabriella Da Silva Fick - Victoria Rodriguez 0:0 2.40 (Ø 2.25) 1.59 (Ø 1.57)
04:00 Magali Kempen - Risa Ozaki 0:0 1.91 (Ø 1.78) 2.07 (Ø 1.93)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

28.05.2019   1 2
08:30 Zuzana Zlochova - Alexandra Bozovic 0:0 2.20 (Ø 2.04) 1.76 (Ø 1.70)
08:30 Tamachan Momkoonthod - Maegan Manasse 0:0 5.00 (Ø 4.49) 1.25 (Ø 1.17)
08:30 Mahak Jain - Riya Bhatia 0:0 1.49 (Ø 1.46) 2.75 (Ø 2.52)
07:00 Haruka Kaji - Yue Yuan 0:0 2.43 (Ø 2.29) 1.59 (Ø 1.55)
07:00 Pranjala Yadlapalli - Simona Waltert 1.81 (Ø 1.78) 2.00 (Ø 1.92)
07:00 Watsachol Sawasdee - Silvia Njiric 0:0 2.20 (Ø 2.19) 1.56 (Ø 1.56)
07:00 Punnin Kovapitukted - Kamilla Rakhimova 0:0 5.50 (Ø 4.53) 1.20 (Ø 1.17)
05:30 Supapitch Kuearum - Mananchaya Sawangkaew 0:0 5.30 (Ø 5.15) 1.11 (Ø 1.11)
05:30 Ekaterina Vishnevskaya - Sowjana Bavisetti 0:0 1.47 (Ø 1.45) 2.50 (Ø 2.44)
05:30 Andrea Ka - Bojana Marinkov 0:0 1.56 (Ø 1.55) 2.20 (Ø 2.20)
05:30 Lorraine M. Guillermo - Chompoothip Jandakate 0:0 1.95 (Ø 1.95) 1.70 (Ø 1.70)
04:00 Patcharin Cheapchandej - Alana Parnaby 0:0 1.22 (Ø 1.21) 3.85 (Ø 3.68)
04:00 Gabriella Da Silva Fick - Mihika Yadav 0:0 1.29 (Ø 1.27) 3.26 (Ø 3.22)
04:00 Marianna Zakarlyuk - Zeel Desai 0:0 2.20 (Ø 2.19) 1.56 (Ø 1.55)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

27.05.2019   1 2
10:00 Yinglak Jittakoat - Silvia Njiric 0:0 3.60 (Ø 3.51) 1.23 (Ø 1.23)
08:30 Ekaterina Vishnevskaya - Thitirat Kanaphuet 0:0 1.01 (Ø 1.01) 9.90 (Ø 9.90)
08:30 Yatawee Chimchum - Mananchaya Sawangkaew 0:0 9.28 (Ø 9.28) 1.01 (Ø 1.01)
08:30 Roong Sirinuntavitaya - Zeel Desai 0:0 9.43 (Ø 9.43) 1.01 (Ø 1.01)
08:30 Andrea Ka - Sirinat Niyomsub 0:0 1.02 (Ø 1.02) 9.20 (Ø 8.66)
08:30 Watsachol Sawasdee - Jaipet Anontaweesil 0:0 1.01 (Ø 1.01) 9.72 (Ø 9.72)
08:30 Dolavee Tumthong - Sowjana Bavisetti 0:0 7.40 (Ø 6.95) 1.05 (Ø 1.05)
07:00 Marianna Zakarlyuk - Tanuchaporn Yongmod 0:0 1.02 (Ø 1.02) 9.20 (Ø 8.66)
07:00 Sravya Shivani Chilakalapudi - Mihika Yadav 0:0 8.40 (Ø 7.99) 1.03 (Ø 1.03)
07:00 Claudia Coppola - Supapitch Kuearum 2.66 (Ø 2.66) 1.39 (Ø 1.38)
05:30 Saumya Vig - Chompoothip Jandakate 0:0 9.43 (Ø 9.43) 1.01 (Ø 1.01)
05:30 Lorraine M. Guillermo - Apichaya Runglerdkriangkrai 0:0 1.07 (Ø 1.07) 6.09 (Ø 6.09)
05:30 Gabriella Da Silva Fick - Zara Brankovic 0:0 1.04 (Ø 1.03) 8.10 (Ø 7.62)
04:00 Patcharin Cheapchandej - Natthapat Piwbangruk 0:0 1.01 (Ø 1.01) 9.72 (Ø 9.72)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

23.05.2019   1 2
05:30 Mari Osaka - Magali Kempen 0:0 1.74 (Ø 1.72) 2.07 (Ø 2.01)
05:30 Peangtarn Plipuech - Zeel Desai 0:0 1.40 (Ø 1.32) 3.45 (Ø 3.13)
05:30 Anastasia Nefedova - Akiko Omae 0:0 3.55 (Ø 3.30) 1.34 (Ø 1.29)
04:00 Tamachan Momkoonthod - Haruka Kaji 0:0 4.50 (Ø 4.30) 1.20 (Ø 1.18)
04:00 Alexandra Bozovic - Risa Ozaki 0:0 3.78 (Ø 3.58) 1.27 (Ø 1.25)
04:00 Simona Waltert - Mananchaya Sawangkaew 1.75 (Ø 1.69) 2.25 (Ø 2.04)
04:00 Aunchisa Chanta - Maryna Chernyshova 0:0 3.88 (Ø 3.46) 1.30 (Ø 1.27)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

22.05.2019   1 2
07:00 Bojana Marinkov - Alexandra Bozovic 0:0 3.88 (Ø 3.70) 1.25 (Ø 1.23)
07:00 Patcharin Cheapchandej - Zeel Desai 0:0 1.87 (Ø 1.79) 2.01 (Ø 1.92)
07:00 Yinglak Jittakoat - Maddison Inglis 0:0 7.50 (Ø 6.94) 1.08 (Ø 1.07)
05:40 Aleksandrina Naydenova - Ho Ching Wu 0:0 1.11 (Ø 1.11) 5.50 (Ø 5.40)
05:40 Ekaterina Vishnevskaya - Maryna Chernyshova 3.02 (Ø 2.88) 1.38 (Ø 1.36)
05:30 Claudia Coppola - Akiko Omae 0:0 7.50 (Ø 7.00) 1.07 (Ø 1.06)
04:00 Anastasia Nefedova - Marianna Zakarlyuk 0:0 1.85 (Ø 1.65) 2.30 (Ø 2.12)
04:00 Magali Kempen - Ipek Soylu 0:0 2.62 (Ø 2.50) 1.50 (Ø 1.46)
04:00 Watsachol Sawasdee - Risa Ozaki 0:0 6.00 (Ø 5.77) 1.10 (Ø 1.10)
04:00 Kamilla Rakhimova - Aunchisa Chanta 0:0 1.23 (Ø 1.20) 4.15 (Ø 3.98)
04:00 Mananchaya Sawangkaew - Mahak Jain 0:0 1.47 (Ø 1.41) 2.85 (Ø 2.66)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

21.05.2019   1 2
08:30 Mari Osaka - Punnin Kovapitukted 0:0 1.22 (Ø 1.19) 4.50 (Ø 4.23)
07:00 Snehal Mane - Yinglak Jittakoat 0:0 4.90 (Ø 4.71) 1.15 (Ø 1.13)
05:30 Alana Parnaby - Mananchaya Sawangkaew 0:0 6.10 (Ø 5.87) 1.09 (Ø 1.09)
05:30 Watsachol Sawasdee - Supapitch Kuearum 0:0 1.44 (Ø 1.41) 2.65 (Ø 2.56)
05:30 Bojana Marinkov - Sravya Shivani Chilakalapudi 0:0 1.05 (Ø 1.05) 7.40 (Ø 7.17)
04:00 Kaylah Mcphee - Simona Waltert 1.61 (Ø 1.59) 2.17 (Ø 2.13)
04:00 Zeel Desai - Silvia Njiric 0:0 2.30 (Ø 2.23) 1.57 (Ø 1.55)
04:00 Claudia Coppola - Kamonwan Buayam 2.90 (Ø 2.87) 1.34 (Ø 1.34)
04:00 Gabriella Da Silva Fick - Haruka Kaji 2.80 (Ø 2.68) 1.47 (Ø 1.40)
04:00 Peangtarn Plipuech - Lorraine M. Guillermo 0:0 1.31 (Ø 1.28) 3.44 (Ø 3.30)
04:00 Ekaterina Vishnevskaya - Saumya Vig 0:0 1.01 (Ø 1.01) 10.00 (Ø 9.69)
04:00 Marianna Zakarlyuk - Apichaya Runglerdkriangkrai 0:0 1.07 (Ø 1.07) 6.55 (Ø 6.32)
04:00 Tamachan Momkoonthod - Prarisa Rachdanone 1.01 (Ø 1.01) 10.00 (Ø 10.00)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

14.11.2018   1 2
06:00 Apichaya Runglerdkriangkrai - Zhibek Kulambayeva 0:0 4.75 (Ø 4.50) 1.19 (Ø 1.17)
04:30 Misaki Matsuda - Chompoothip Jandakate 0:0 2.25 (Ø 2.18) 1.67 (Ø 1.61)
04:30 Eunhye Lee - Dariya Detkovskaya 0:0 1.73 (Ø 1.72) 2.05 (Ø 2.00)
03:00 Bunyawi Thamchaiwat - Watsachol Sawasdee 0:0 1.40 (Ø 1.39) 2.90 (Ø 2.73)
03:00 Pei-Ju Chien - Nina Stadler 0:0 7.00 (Ø 6.66) 1.08 (Ø 1.07)
03:00 Supapitch Kuearum - Punnin Kovapitukted 0:0 3.00 (Ø 2.92) 1.36 (Ø 1.34)
03:00 Aunchisa Chanta - Ya-Hsin Lee 0:0 1.43 (Ø 1.42) 2.60 (Ø 2.56)
03:00 Nudnida Luangnam - Man Ying Maggie Ng 0:0 1.17 (Ø 1.16) 5.00 (Ø 4.59)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

13.11.2018   1 2
06:00 Man Ying Maggie Ng - Dolavee Tumthong 0:0 1.14 (Ø 1.13) 5.60 (Ø 5.09)
06:00 Eunji Lee - Nina Stadler 0:0 5.60 (Ø 5.27) 1.17 (Ø 1.12)
04:30 Ramu Ueda - Misaki Matsuda 0:0 1.66 (Ø 1.61) 2.30 (Ø 2.17)
04:30 Keira Jirasook - Punnin Kovapitukted 0:0 11.00 (Ø 9.91) 1.03 (Ø 1.02)
04:30 Nudnida Luangnam - Warisara Lee 0:0 1.03 (Ø 1.02) 11.00 (Ø 10.10)
04:30 Shanshan Guo - Pei-Ju Chien 0:0 1.62 (Ø 1.54) 2.50 (Ø 2.34)
04:30 Yinglak Jittakoat - Supapitch Kuearum 0:0 3.00 (Ø 2.93) 1.36 (Ø 1.35)
03:00 Ya-Hsin Lee - Patcharin Cheapchandej 0:0 3.65 (Ø 3.57) 1.24 (Ø 1.23)
03:00 Aunchisa Chanta - Mitsumi Kawasaki 0:0 1.17 (Ø 1.16) 4.80 (Ø 4.53)
03:00 Julaluck Sae-Eung - Apichaya Runglerdkriangkrai 0:0 4.75 (Ø 4.42) 1.22 (Ø 1.17)
03:00 Tamachan Momkoonthod - Zhibek Kulambayeva 0:0 1.73 (Ø 1.71) 2.10 (Ø 2.02)
03:00 Chompoothip Jandakate - YI Tsen Cho 0:0 1.30 (Ø 1.30) 3.10 (Ø 3.07)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

12.11.2018   1 2
07:00 Eunhye Lee - Mai Napatt Nirundorn 0:0 1.77 (Ø 1.62) 2.44 (Ø 2.17)
05:30 Chanikarn Silakul - Watsachol Sawasdee 0:0 3.88 (Ø 3.66) 1.25 (Ø 1.24)
05:30 Varunya Wongteanchai - Dariya Detkovskaya 0:0 1.72 (Ø 1.69) 2.07 (Ø 2.02)
05:30 Bunyawi Thamchaiwat - Suzan Lamens 0:0 1.21 (Ø 1.19) 4.35 (Ø 4.24)
03:00 Eunji Lee - Madison Frahn 0:0 1.13 (Ø 1.13) 4.60 (Ø 4.60)
03:00 Ya-Hsin Lee - Amelia Stuart 0:0 1.01 (Ø 1.01) 9.06 (Ø 9.06)
03:00 Sophia Bursulaya - Apichaya Runglerdkriangkrai 0:0 2.61 (Ø 2.61) 1.39 (Ø 1.39)
03:00 Natthapat Piwbangruk - Misaki Matsuda 0:0 9.07 (Ø 9.07) 1.01 (Ø 1.01)
03:00 Julaluck Sae-Eung - Keira Jirasook 0:0 2.22 (Ø 2.22) 1.54 (Ø 1.54)
03:00 Deria Nur Haliza - Pei-Ju Chien 0:0 2.07 (Ø 2.07) 1.62 (Ø 1.62)
03:00 Yinglak Jittakoat - Eun SE Jang 0:0 1.43 (Ø 1.43) 2.48 (Ø 2.48)
03:00 Man Ying Maggie Ng - Vanesa Pappa 0:0 1.03 (Ø 1.03) 7.71 (Ø 7.71)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

07.11.2018   1 2
06:00 Bunyawi Thamchaiwat - Yeong Won Jeong 0:0 1.21 (Ø 1.19) 4.33 (Ø 4.09)
04:30 Nina Stadler - Joanna Garland 0:0 1.87 (Ø 1.83) 1.97 (Ø 1.85)
04:30 Chompoothip Jandakate - Mana Ayukawa 0:0 4.43 (Ø 4.20) 1.20 (Ø 1.18)
04:30 Cristina Adamescu - Suzan Lamens 2.80 (Ø 2.72) 1.43 (Ø 1.39)
03:00 Yinglak Jittakoat - Aunchisa Chanta 0:0 6.10 (Ø 4.93) 1.15 (Ø 1.13)
03:00 YI Tsen Cho - Zeel Desai 0:0 5.20 (Ø 4.83) 1.15 (Ø 1.14)
03:00 Ya-Hsin Lee - Man Ying Maggie Ng 0:0 1.20 (Ø 1.17) 4.30 (Ø 4.09)
03:00 Hua-Chen Lee - Se-Hyun Kim 0:0 1.07 (Ø 1.06) 7.50 (Ø 6.74)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

06.11.2018   1 2
07:30 Pei-Ju Chien - Mana Ayukawa 0:0 10.00 (Ø 8.56) 1.05 (Ø 1.04)
06:00 Yinglak Jittakoat - Dariya Detkovskaya 0:0 5.50 (Ø 5.15) 1.14 (Ø 1.12)
06:00 Aunchisa Chanta - Patcharin Cheapchandej 0:0 2.20 (Ø 2.17) 1.65 (Ø 1.61)
04:30 Mitsumi Kawasaki - Man Ying Maggie Ng 0:0 1.33 (Ø 1.31) 3.25 (Ø 3.10)
04:30 Supapitch Kuearum - Zeel Desai 0:0 5.00 (Ø 4.48) 1.22 (Ø 1.17)
04:00 Se-Hyun Kim - Dan Ni Wang 0:0 1.47 (Ø 1.44) 2.62 (Ø 2.54)
03:00 Hua-Chen Lee - Sang Hee Park 0:0 1.17 (Ø 1.16) 4.80 (Ø 4.46)
03:00 Yeong Won Jeong - Apichaya Runglerdkriangkrai 0:0 1.14 (Ø 1.10) 6.60 (Ø 5.89)
03:00 Chompoothip Jandakate - Watsachol Sawasdee 0:0 2.05 (Ø 2.02) 1.73 (Ø 1.70)
03:00 Nudnida Luangnam - Ya-Hsin Lee 0:0 1.25 (Ø 1.24) 3.65 (Ø 3.48)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

05.11.2018   1 2
07:00 Nina Stadler - Zhibek Kulambayeva 0:0 1.31 (Ø 1.25) 3.75 (Ø 3.55)
07:00 Bunyawi Thamchaiwat - Varunya Wongteanchai 0:0 1.25 (Ø 1.20) 4.33 (Ø 3.98)
07:00 YI Tsen Cho - Yatawee Chimchum 0:0 1.28 (Ø 1.22) 4.00 (Ø 3.77)
05:30 Suzan Lamens - Ramu Ueda 0:0 2.62 (Ø 2.58) 1.48 (Ø 1.44)
05:30 Cristina Adamescu - Natcharee Teerachodjiranon 0:0 1.04 (Ø 1.03) 10.00 (Ø 8.53)
05:30 Tamachan Momkoonthod - Joanna Garland 0:0 3.00 (Ø 2.94) 1.37 (Ø 1.35)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

31.10.2018   1 2
06:00 Dan Ni Wang - Tamachan Momkoonthod 0:0 4.00 (Ø 3.78) 1.28 (Ø 1.23)
06:00 Patcharin Cheapchandej - Aunchisa Chanta 0:0 1.17 (Ø 1.16) 4.85 (Ø 4.52)
06:00 Zhibek Kulambayeva - Chanikarn Silakul 0:0 1.23 (Ø 1.22) 4.20 (Ø 3.88)
04:30 Nora Niedmers - Nudnida Luangnam 0:0 4.33 (Ø 4.12) 1.22 (Ø 1.19)
04:30 Bunyawi Thamchaiwat - Watsachol Sawasdee 0:0 1.30 (Ø 1.25) 3.75 (Ø 3.60)
04:30 Ya-Hsin Lee - Chompoothip Jandakate 0:0 2.00 (Ø 1.98) 1.71 (Ø 1.71)
03:00 Se-Hyun Kim - Sang Hee Park 0:0 3.00 (Ø 2.84) 1.39 (Ø 1.36)
03:00 Suzan Lamens - Hua-Chen Lee 0:0 6.50 (Ø 5.84) 1.10 (Ø 1.09)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

30.10.2018   1 2
06:00 Shanshan Guo - Dan Ni Wang 0:0 1.50 (Ø 1.40) 2.94 (Ø 2.71)
06:00 Pei-Ju Chien - Tamachan Momkoonthod 0:0 5.90 (Ø 5.00) 1.17 (Ø 1.13)
06:00 Aunchisa Chanta - Yeong Won Jeong 0:0 1.88 (Ø 1.84) 1.88 (Ø 1.84)
04:30 Chompoothip Jandakate - Nina Stadler 0:0 4.40 (Ø 4.28) 1.22 (Ø 1.18)
04:30 Sang Hee Park - Cristina Adamescu 0:0 1.50 (Ø 1.48) 2.67 (Ø 2.47)
04:30 Keira Jirasook - Se-Hyun Kim 0:0 10.00 (Ø 9.18) 1.03 (Ø 1.02)
04:00 Watsachol Sawasdee - Man Ying Maggie Ng 0:0 1.21 (Ø 1.17) 4.75 (Ø 4.42)
04:00 Chloe Isabella Tsang - Nora Niedmers 0:0 3.70 (Ø 3.47) 1.29 (Ø 1.26)
03:00 Ya-Hsin Lee - Amelia Stuart 0:0 1.01 (Ø 1.01) 10.25 (Ø 9.83)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

29.10.2018   1 2
06:00 Zhibek Kulambayeva - Supapitch Kuearum 0:0 1.40 (Ø 1.39) 2.90 (Ø 2.74)
06:00 Dariya Detkovskaya - Nudnida Luangnam 0:0 2.90 (Ø 2.72) 1.40 (Ø 1.39)
04:30 YI Tsen Cho - Suzan Lamens 0:0 2.90 (Ø 2.70) 1.40 (Ø 1.39)
04:30 Dolavee Tumthong - Hua-Chen Lee 0:0 15.00 (Ø 10.97) 1.01 (Ø 1.01)
04:30 Patcharin Cheapchandej - Natcharee Teerachodjiranon 0:0 1.01 (Ø 1.01) 8.00 (Ø 8.00)
04:30 Bunyawi Thamchaiwat - Varunya Wongteanchai 0:0 1.36 (Ø 1.34) 3.32 (Ø 2.95)
04:30 Chanikarn Silakul - Apichaya Runglerdkriangkrai 0:0 1.70 (Ø 1.64) 2.44 (Ø 2.12)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

05.09.2018   1 2
06:00 Zeel Desai - Sowjana Bavisetti 0:0 1.44 (Ø 1.39) 3.10 (Ø 2.82)
06:00 Ya Hsin Lee - Jiaxi Lu 2.03 (Ø 1.98) 1.82 (Ø 1.81)
06:00 Ya-Hsin Lee - Jiaxi Lu 0:0 1.91 (Ø 1.90) 1.80 (Ø 1.78)
06:00 Chang Liu - Supapitch Kuearum 0:0 1.13 (Ø 1.11) 6.20 (Ø 5.75)
04:30 Sai Samhitha Chamarthi - Marianna Zakarlyuk 0:0 4.40 (Ø 4.25) 1.23 (Ø 1.20)
04:30 Chompoothip Jandakate - Patcharin Cheapchandej 0:0 3.50 (Ø 3.39) 1.29 (Ø 1.27)
04:30 Chompoothip Jundakate - Patcharin Cheapchandej 3.74 (Ø 3.59) 1.28 (Ø 1.27)
03:00 Bunyawi Thamchaiwat - Natasha Palha 0:0 1.04 (Ø 1.02) 13.50 (Ø 10.54)
03:00 Aunchisa Chanta - Hua-Chen Lee 0:0 7.60 (Ø 6.94) 1.10 (Ø 1.08)
03:00 Riya Bhatia - Prerna Bhambri 0:0 2.50 (Ø 2.41) 1.61 (Ø 1.53)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

04.09.2018   1 2
07:30 Shelby Talcott - Ya Hsin Lee 2.95 (Ø 2.88) 1.41 (Ø 1.40)
06:00 Chompoothip Jundakate - Dan Ni Wang 1.21 (Ø 1.20) 4.55 (Ø 4.45)
06:00 Yatawee Chimchum - Sai Samhitha Chamarthi 0:0 11.50 (Ø 8.31) 1.06 (Ø 1.05)
06:00 Kwan Yau Ng - Supapitch Kuearum 0:0 1.99 (Ø 1.86) 1.87 (Ø 1.83)
06:00 Kristin Younes - Jiaxi Lu 0:0 9.30 (Ø 7.81) 1.06 (Ø 1.05)
04:30 Riya Bhatia - Tamachan Mom'thod 2.10 (Ø 2.10) 1.66 (Ø 1.66)
04:30 I-Hsuan Cho - Sowjana Bavisetti 0:0 2.62 (Ø 2.48) 1.50 (Ø 1.49)
04:30 Mai Napatt Nirundorn - Hua-Chen Lee 0:0 13.50 (Ø 10.09) 1.03 (Ø 1.02)
04:30 Prerna Bhambri - Nudnida Luangnam 0:0 3.75 (Ø 3.40) 1.33 (Ø 1.28)
04:30 Kamonwan Buayam - Aunchisa Chanta 0:0 2.00 (Ø 1.88) 1.99 (Ø 1.83)
04:00 Riya Bhatia - Tamachan Momkoonthod 0:0 2.22 (Ø 2.10) 1.70 (Ø 1.66)
04:00 Chompoothip Jandakate - Dan Ni Wang 1.22 (Ø 1.19) 4.33 (Ø 4.08)
04:00 Shelby Talcott - Ya-Hsin Lee 0:0 2.70 (Ø 2.64) 1.40 (Ø 1.39)
04:00 Sravya Shivani Chilakalapudi - Natasha Palha 0:0 8.60 (Ø 7.18) 1.07 (Ø 1.06)
03:00 Bunyawi Thamchaiwat - Chanikarn Silakul 0:0 1.01 (Ø 1.01) 17.00 (Ø 12.19)
03:00 Punnin Kovapitukted - Marianna Zakarlyuk 0:0 2.50 (Ø 2.23) 1.69 (Ø 1.58)
03:00 Sravya S Chilakalapudi - Natasha Palha 7.50 (Ø 7.50) 1.07 (Ø 1.07)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

29.08.2018   1 2
06:00 YI Tsen Cho - Tamachan Momkoonthod 2.10 (Ø 2.10) 1.66 (Ø 1.66)
06:00 Supapitch Kuearum - Natasha Palha 0:0 2.64 (Ø 2.35) 1.60 (Ø 1.54)
06:00 Aunchisa Chanta - Marianna Zakarlyuk 3.00 (Ø 3.00) 1.36 (Ø 1.36)
04:30 Nudnida Luangnam - Chompoothip Jandakate 0:0 1.33 (Ø 1.31) 3.30 (Ø 3.15)
04:30 Nudnida Luangnam - Chompoothip Jundakate 1.34 (Ø 1.33) 3.38 (Ø 3.25)
03:00 Kwan Yau Ng - Hua-Chen Lee 0:0 7.50 (Ø 7.07) 1.10 (Ø 1.07)
03:00 Zeel Desai - Chanikarn Silakul 0:0 1.04 (Ø 1.03) 12.50 (Ø 10.46)
03:00 Sravya S Chilakalapudi - YI Tsen Cho 6.50 (Ø 6.30) 1.10 (Ø 1.09)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

28.08.2018   1 2
09:00 Sravya Shivani Chilakalapudi - YI Tsen Cho 8.55 (Ø 6.70) 1.10 (Ø 1.08)
07:30 Pranjala Yadlapalli - Supapitch Kuearum 0:0 1.05 (Ø 1.04) 9.00 (Ø 8.07)
07:30 Zeel Desai - Jiaxi Lu 0:0 1.38 (Ø 1.28) 3.55 (Ø 3.35)
07:30 Aunchisa Chanta - Ya Hsin Lee 2.95 (Ø 2.82) 1.44 (Ø 1.42)
07:30 Aunchisa Chanta - Ya-Hsin Lee 0:0 2.62 (Ø 2.57) 1.44 (Ø 1.42)
06:30 Ziyue Sun - Natthapat Piwbangruk 0:0 1.01 (Ø 1.00) 31.00 (Ø 20.34)
06:00 Chang Liu - Hua-Chen Lee 0:0 2.10 (Ø 2.02) 1.90 (Ø 1.72)
06:00 Kwan Yau Ng - Tanuchaporn Yongmod 1.06 (Ø 1.05) 10.50 (Ø 8.61)
05:00 Nudnida Luangnam - Sowjana Bavisetti 0:0 1.53 (Ø 1.50) 2.65 (Ø 2.44)
04:30 Sai Samhitha Chamarthi - Marianna Zakarlyuk 0:0 4.33 (Ø 4.17) 1.23 (Ø 1.20)
03:00 Dan Ni Wang - Natasha Palha 0:0 3.15 (Ø 2.91) 1.46 (Ø 1.36)
03:00 Tamachan Momkoonthod - Riya Bhatia 0:0 2.53 (Ø 2.32) 1.57 (Ø 1.55)
03:00 Chanikarn Silakul - Natcharee Teerachodjiranon 0:0 1.12 (Ø 1.07) 11.50 (Ø 7.36)
03:00 Chanikarn Silakul - Natcharee Teera'non 1.12 (Ø 1.11) 5.50 (Ø 5.40)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

18.08.2018   1 2
03:00 Xiyu Wang - Xin Yu Wang 0:0 1.84 (Ø 1.67) 2.20 (Ø 2.10)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

15.08.2018   1 2
06:00 Rutuja Bhosale - Jia QI Ren 0:0 1.05 (Ø 1.04) 11.00 (Ø 9.08)
06:00 Ya-Hsuan Lee - Barbora Stefkova 0:0 1.92 (Ø 1.86) 1.94 (Ø 1.87)
04:30 Zuzana Zlochova - Punnin Kovapitukted 1.40 (Ø 1.29) 3.50 (Ø 3.34)
04:30 Bunyawi Thamchaiwat - Haruna Arakawa 1.31 (Ø 1.29) 3.68 (Ø 3.37)
04:30 Xinyu Wang - Dabin Kim 1.29 (Ø 1.26) 4.85 (Ø 3.66)
03:00 Michika Ozeki - Xiyu Wang 0:0 7.13 (Ø 6.07) 1.16 (Ø 1.10)
03:00 Hua-Chen Lee - Naiktha Bains 0:0 1.76 (Ø 1.68) 2.13 (Ø 2.08)
03:00 Mana Ayukawa - Patcharin Cheapchandej 0:0 3.38 (Ø 3.22) 1.34 (Ø 1.31)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

14.08.2018   1 2
06:00 Zuzana Zlochova - Watsachol Sawasdee 0:0 1.15 (Ø 1.14) 5.80 (Ø 5.00)
06:00 Zuzana Zlochova - Watsachol Sawatdee 1.15 (Ø 1.14) 5.50 (Ø 5.27)
06:00 Punnin Kovapitukted - Hiroko Kuwata 0:0 5.80 (Ø 4.90) 1.17 (Ø 1.14)
04:30 Destanee Aiava - Bunyawi Thamchaiwat 1.40 (Ø 1.37) 3.15 (Ø 2.87)
04:30 Lou Brouleau - Naiktha Bains 0:0 3.64 (Ø 3.34) 1.33 (Ø 1.28)
04:30 Barbora Stefkova - Yuuki Tanaka 0:0 1.13 (Ø 1.10) 8.00 (Ø 6.11)
03:00 Kaylah Mcphee - Xinyu Wang 2.62 (Ø 2.49) 1.50 (Ø 1.48)
03:00 Chompoothip Jundakate - Haruna Arakawa 2.62 (Ø 2.27) 1.65 (Ø 1.57)
03:00 Kyoka Okamura - Xiyu Wang 0:0 4.50 (Ø 4.15) 1.23 (Ø 1.20)
03:00 Chompoothip Jandakate - Haruna Arakawa 0:0 2.57 (Ø 2.38) 1.65 (Ø 1.50)
03:00 Kaylah Mcphee - Xin Yu Wang 0:0 2.63 (Ø 2.43) 1.54 (Ø 1.49)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

13.08.2018   1 2
06:00 Patcharin Cheapchandej - Peangtarn Plipuech 0:0 2.84 (Ø 2.69) 1.50 (Ø 1.42)
06:00 Dabin Kim - Supapitch Kuearum 0:0 1.08 (Ø 1.05) 13.00 (Ø 8.24)
04:30 Rutuja Bhosale - Chanikarn Silakul 0:0 1.07 (Ø 1.03) 15.00 (Ø 10.33)
04:30 Ya-Hsuan Lee - Karin Kennel 0:0 1.13 (Ø 1.11) 6.25 (Ø 5.70)
04:30 Prarisa Rachdanone - Jia QI Ren 0:0 15.00 (Ø 10.47) 1.08 (Ø 1.03)
03:00 Chihiro Muramatsu - Mana Ayukawa 0:0 1.94 (Ø 1.75) 2.10 (Ø 1.98)
03:00 Mahak Jain - Hua-Chen Lee 0:0 2.95 (Ø 2.75) 1.42 (Ø 1.40)
03:00 Michika Ozeki - Shiho Akita 0:0 4.55 (Ø 4.20) 1.27 (Ø 1.20)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

12.08.2018   1 2
04:30 Lou Brouleau - Plobrung Plipuech 1.33 (Ø 1.31) 3.26 (Ø 3.19)
04:30 Michika Ozeki - Genevieve Lorbergs 0:0 2.00 (Ø 1.96) 1.82 (Ø 1.76)
04:30 Haruna Arakawa - Ola Abou Zekry 0:0 1.03 (Ø 1.02) 15.00 (Ø 11.03)
04:30 Ange Oby Kajuru - Jia QI Ren 0:0 1.23 (Ø 1.19) 4.50 (Ø 4.17)
03:00 Ching-Wen Hsu - Mana Ayukawa 0:0 1.60 (Ø 1.57) 2.29 (Ø 2.25)
03:00 Zeel Desai - Watsachol Sawasdee 0:0 1.23 (Ø 1.20) 4.33 (Ø 4.09)
03:00 Mahak Jain - Mihika Yadav 1.31 (Ø 1.29) 3.40 (Ø 3.31)
03:00 Punnin Kovapitukted - Eunhye Lee 0:0 2.77 (Ø 2.55) 1.50 (Ø 1.46)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

11.08.2018   1 2
03:00 Xiyu Wang - Barbora Stefkova 0:0 2.08 (Ø 1.97) 1.81 (Ø 1.77)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

08.08.2018   1 2
06:00 Lou Brouleau - Ya-Hsuan Lee 0:0 7.05 (Ø 6.46) 1.11 (Ø 1.09)
04:30 Barbora Stefkova - Bunyawi Thamchaiwat 0:0 1.41 (Ø 1.38) 3.25 (Ø 2.88)
04:30 Peangtarn Plipuech - Kaylah Mcphee 0:0 1.75 (Ø 1.64) 2.23 (Ø 2.16)
04:30 Karman Kaur Thandi - Xiyu Wang 0:0 2.00 (Ø 1.84) 1.94 (Ø 1.88)
04:00 Dabin Kim - Ling Zhang 0:0 1.86 (Ø 1.80) 2.05 (Ø 1.92)
03:00 Zuzana Zlochova - Patcharin Cheapchandej 0:0 1.44 (Ø 1.40) 3.16 (Ø 2.75)
03:00 Shiho Akita - Junri Namigata 2.68 (Ø 2.22) 1.75 (Ø 1.60)
03:00 Hua-Chen Lee - Pranjala Yadlapalli 0:0 1.24 (Ø 1.21) 4.00 (Ø 3.87)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

07.08.2018   1 2
06:00 Naiktha Bains - Zuzana Zlochova 0:0 2.10 (Ø 2.02) 1.81 (Ø 1.73)
06:00 Karman Kaur Thandi - Yuuki Tanaka 0:0 1.08 (Ø 1.06) 9.30 (Ø 7.75)
04:30 Barbora Stefkova - Mai Napatt Nirundorn 0:0 1.05 (Ø 1.02) 13.00 (Ø 11.14)
04:30 Patcharin Cheapchandej - Misa Eguchi 0:0 2.82 (Ø 2.63) 1.49 (Ø 1.43)
04:30 Mihika Yadav - Ling Zhang 0:0 4.65 (Ø 4.17) 1.25 (Ø 1.20)
03:00 Chihiro Muramatsu - Dabin Kim 0:0 1.61 (Ø 1.51) 2.50 (Ø 2.41)
03:00 Peangtarn Plipuech - Punnin Kovapitukted 0:0 1.14 (Ø 1.12) 6.00 (Ø 5.49)
03:00 Kaylah Mcphee - Tamachan Momkoonthod 0:0 1.08 (Ø 1.07) 8.30 (Ø 7.17)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

06.08.2018   1 2
06:00 Hiroko Kuwata - Hua-Chen Lee 0:0 1.90 (Ø 1.77) 2.05 (Ø 1.96)
06:00 Kyoka Okamura - Junri Namigata 0:0 2.09 (Ø 2.00) 2.00 (Ø 1.74)
04:30 Dolavee Tumthong - Ya-Hsuan Lee 31.00 (Ø 24.50) 1.01 (Ø 1.00)
04:30 Lou Brouleau - Ayumi Koshiishi 2.36 (Ø 2.25) 1.73 (Ø 1.59)
04:30 Xiyu Wang - Haruna Arakawa 1.28 (Ø 1.25) 3.87 (Ø 3.70)
03:00 Bunyawi Thamchaiwat - Destanee Aiava 6.50 (Ø 5.23) 1.18 (Ø 1.14)
03:00 Pranjala Yadlapalli - Moyuka Uchijima 1.90 (Ø 1.81) 2.00 (Ø 1.92)
03:00 Shiho Akita - Rutuja Bhosale 2.10 (Ø 2.00) 1.84 (Ø 1.73)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

05.08.2018   1 2
04:30 Hua-Chen Lee - Nudnida Luangnam 1.40 (Ø 1.39) 2.92 (Ø 2.77)
04:30 Ching-Wen Hsu - Lou Brouleau 1.50 (Ø 1.48) 2.57 (Ø 2.49)
04:30 Michika Ozeki - Ayumi Koshiishi 2.58 (Ø 2.40) 1.57 (Ø 1.51)
04:30 Haruna Arakawa - Mahak Jain 2.05 (Ø 1.94) 1.83 (Ø 1.77)
03:00 Zeel Desai - Mihika Yadav 1.30 (Ø 1.28) 3.46 (Ø 3.39)
03:00 Zuzana Zlochova - Eunhye Lee 1.20 (Ø 1.19) 4.35 (Ø 4.22)
03:00 Patcharin Cheapchandej - Watsachol Sawasdee 1.36 (Ø 1.34) 3.10 (Ø 2.99)
03:00 Patcharin Cheapchandej - Watsachol Sawatdee 1.36 (Ø 1.36) 3.00 (Ø 3.00)
03:00 Dabin Kim - Mitsumi Kawasaki 1.16 (Ø 1.15) 5.05 (Ø 4.93)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

21.07.2018   1 2
03:00 Ya-Hsuan Lee - Kai-Lin Zhang 0:0 1.73 (Ø 1.62) 2.30 (Ø 2.18)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

19.07.2018   1 2
04:30 Hiroko Kuwata - Pei-Chi Lee 0:0 1.36 (Ø 1.30) 3.50 (Ø 3.27)
04:30 Miyu Kato - Kai-Chen Chang 0:0 1.78 (Ø 1.65) 2.23 (Ø 2.13)
04:30 Shuyue Ma - Ya-Hsuan Lee 0:0 5.40 (Ø 4.15) 1.23 (Ø 1.20)
03:00 Yue Yuan - Ling Zhang 0:0 1.57 (Ø 1.51) 2.49 (Ø 2.42)
03:00 Kaylah Mcphee - Jia Qi Kang 0:0 1.44 (Ø 1.43) 2.95 (Ø 2.67)
03:00 Punnin Kovapitukted - Su Jeong Jang 0:0 10.00 (Ø 9.07) 1.06 (Ø 1.04)
03:00 Rutuja Bhosale - Ankita Raina 0:0 3.84 (Ø 3.34) 1.30 (Ø 1.29)
03:00 Kai-Lin Zhang - Peangtarn Plipuech 0:0 1.80 (Ø 1.76) 2.06 (Ø 1.97)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

16.07.2018   1 2
04:30 Kaylah Mcphee - Pranjala Yadlapalli 0:0 1.55 (Ø 1.51) 2.50 (Ø 2.37)
04:30 Yuuki Tanaka - Su Jeong Jang 0:0 4.45 (Ø 3.98) 1.27 (Ø 1.22)
04:30 Hiroko Kuwata - Misa Eguchi 0:0 1.73 (Ø 1.67) 2.34 (Ø 2.11)
04:30 Bunyawi Thamchaiwat - Rutuja Bhosale 0:0 1.61 (Ø 1.57) 2.50 (Ø 2.29)
03:00 Punnin Kovapitukted - Chanikarn Silakul 0:0 1.50 (Ø 1.39) 3.05 (Ø 2.74)
03:00 Ching-Wen Hsu - Ya-Hsuan Lee 4.00 (Ø 3.38) 1.33 (Ø 1.28)
03:00 Jia Qi Kang - Hanyu Guo 0:0 1.95 (Ø 1.94) 1.86 (Ø 1.79)
03:00 Yue Yuan - Dabin Kim 0:0 1.48 (Ø 1.44) 2.73 (Ø 2.58)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

15.07.2018   1 2
04:30 Dabin Kim - Ching-Wen Hsu 0:0 2.09 (Ø 2.06) 1.72 (Ø 1.67)
04:30 Jia Qi Kang - Nina Stadler 0:0 2.01 (Ø 2.00) 1.77 (Ø 1.73)
04:30 Shuyue Ma - Nudnida Luangnam 0:0 1.57 (Ø 1.56) 2.40 (Ø 2.28)
04:30 Patcharin Cheapchandej - Risa Ushijima 0:0 2.40 (Ø 2.28) 1.57 (Ø 1.56)
03:00 Yuuki Tanaka - Gabriella Da Silva Fick 0:0 2.07 (Ø 1.87) 1.92 (Ø 1.82)
03:00 Zuzana Zlochova - Claudia Hoste Ferrer 0:0 1.33 (Ø 1.29) 3.54 (Ø 3.29)
03:00 Wushuang Zheng - Lisa-Marie Rioux 0:0 1.71 (Ø 1.70) 2.09 (Ø 2.03)
03:00 Kaylah Mcphee - Mei Yamaguchi 0:0 1.77 (Ø 1.73) 2.01 (Ø 2.00)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

14.07.2018   1 2
03:00 Risa Ozaki - Ankita Raina 0:0 1.80 (Ø 1.72) 2.12 (Ø 2.02)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

11.07.2018   1 2
04:30 Su Jeong Jang - Chompoothip Jandakate 0:0 1.12 (Ø 1.10) 6.30 (Ø 5.92)
04:30 Kai-Lin Zhang - Zuzana Zlochova 0:0 1.43 (Ø 1.38) 3.25 (Ø 2.91)
04:30 Gabriella Da Silva Fick - Ankita Raina 0:0 5.40 (Ø 4.31) 1.23 (Ø 1.20)
04:30 Patcharin Cheapchandej - Hiroko Kuwata 0:0 2.91 (Ø 2.80) 1.43 (Ø 1.39)
03:00 Risa Ushijima - Na-Lae Han 0:0 5.60 (Ø 5.30) 1.16 (Ø 1.13)
03:00 Bunyawi Thamchaiwat - Peangtarn Plipuech 0:0 1.66 (Ø 1.60) 2.35 (Ø 2.21)
03:00 Kaylah Mcphee - Tamaryn Hendler 0:0 2.49 (Ø 2.32) 1.57 (Ø 1.55)
03:00 Risa Ozaki - Kai-Chen Chang 0:0 1.45 (Ø 1.44) 2.83 (Ø 2.65)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

10.07.2018   1 2
04:30 Peangtarn Plipuech - Ling Zhang 0:0 1.62 (Ø 1.56) 2.50 (Ø 2.29)
04:30 Pranjala Yadlapalli - Ankita Raina 0:0 4.33 (Ø 3.78) 1.26 (Ø 1.23)
04:30 Hanyu Guo - Kaylah Mcphee 0:0 2.26 (Ø 2.10) 1.83 (Ø 1.67)
04:30 Gabriella Da Silva Fick - Dabin Kim 0:0 2.20 (Ø 1.91) 1.95 (Ø 1.81)
03:00 Tamaryn Hendler - Nudnida Luangnam 0:0 1.24 (Ø 1.20) 4.24 (Ø 4.10)
03:00 Kai-Chen Chang - Chanikarn Silakul 0:0 1.05 (Ø 1.04) 11.50 (Ø 8.96)
03:00 Ching-Wen Hsu - Zuzana Zlochova 0:0 2.45 (Ø 2.22) 1.62 (Ø 1.57)
03:00 Su Jeong Jang - Misa Eguchi 1.64 (Ø 1.57) 2.38 (Ø 2.28)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

09.07.2018   1 2
04:30 Kai-Lin Zhang - Yuuki Tanaka 0:0 1.30 (Ø 1.22) 4.50 (Ø 3.96)
04:30 Bunyawi Thamchaiwat - Ji-Hee Choi 0:0 1.83 (Ø 1.71) 2.25 (Ø 2.04)
04:30 Pei-Chi Lee - Chompoothip Jandakate 0:0 1.22 (Ø 1.19) 4.50 (Ø 4.16)
04:30 Risa Ushijima - Nina Stadler 0:0 2.00 (Ø 1.92) 1.87 (Ø 1.80)
03:00 Alexandra Bozovic - Na-Lae Han 0:0 4.20 (Ø 3.73) 1.29 (Ø 1.25)
03:00 Aunchisa Chanta - Hiroko Kuwata 0:0 13.00 (Ø 10.38) 1.06 (Ø 1.03)
03:00 Risa Ozaki - Sunam Jeong 0:0 1.59 (Ø 1.49) 2.80 (Ø 2.50)
03:00 Patcharin Cheapchandej - Punnin Kovapitukted 0:0 1.08 (Ø 1.06) 9.00 (Ø 8.06)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

08.07.2018   1 2
04:30 Zuzana Zlochova - Eunhye Lee 0:0 1.29 (Ø 1.25) 3.90 (Ø 3.51)
04:30 Sunam Jeong - Watsachol Sawasdee 0:0 1.30 (Ø 1.27) 3.62 (Ø 3.37)
04:30 Mei Yamaguchi - Gabriella Da Silva Fick 0:0 1.49 (Ø 1.47) 2.54 (Ø 2.46)
04:30 Nudnida Luangnam - Jiaxi Lu 0:0 1.36 (Ø 1.32) 3.20 (Ø 3.09)
03:00 Nina Stadler - Ivana Popovic 0:0 1.50 (Ø 1.45) 2.57 (Ø 2.46)
03:00 Ching-Wen Hsu - Julia Vulpio 0:0 1.06 (Ø 1.05) 9.00 (Ø 7.90)
03:00 Patcharin Cheapchandej - Robu Kajitani 0:0 1.25 (Ø 1.22) 4.00 (Ø 3.81)
03:00 Claudia Hoste Ferrer - Risa Ushijima 0:0 2.10 (Ø 2.04) 1.75 (Ø 1.65)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

07.07.2018   1 2
07:30 Nudnida Luangnam - Bojana Marinkovic 1.40 (Ø 1.29) 3.65 (Ø 3.32)
07:30 Zuzana Zlochova - Arisara Jongma 1.00 (Ø 1.00) 28.00 (Ø 28.00)
07:30 Prarisa Rachdanone - Gabriella Da Silva Fick 28.00 (Ø 18.20) 1.01 (Ø 1.00)
07:30 Poschanun Warakulnukroh - Jiaxi Lu 23.00 (Ø 23.00) 1.00 (Ø 1.00)
06:00 Romklao Yuenyao - Risa Ushijima 15.00 (Ø 14.62) 1.00 (Ø 1.00)
06:00 Sunam Jeong - Pat Vasuratna 1.00 (Ø 1.00) 23.00 (Ø 23.00)
06:00 Mei Yamaguchi - Ramya Natarajan 1.08 (Ø 1.08) 6.90 (Ø 6.75)
06:00 Katerina Krizova - Watsachol Sawasdee 2.05 (Ø 1.99) 1.88 (Ø 1.71)
04:30 Тхамолван Харуеханспонг - Eunhye Lee 28.00 (Ø 28.00) 1.00 (Ø 1.00)
04:30 Thamolwan Haruehanspong - Eunhye Lee 28.00 (Ø 28.00) 1.00 (Ø 1.00)
04:30 Nina Stadler - Tanuchaporn Yongmod 1.01 (Ø 1.01) 16.00 (Ø 13.10)
04:30 Patcharin Cheapchandej - Tamachan Momkoonthod 1.30 (Ø 1.27) 3.50 (Ø 3.39)
04:30 Jaipet Anontaweesil - Ivana Popovic 28.00 (Ø 28.00) 1.00 (Ø 1.00)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

11.10.2017   1 2
03:00 Mirjam Bjorklund - Tamachan Momkoonthod 0:0 1.46 (Ø 1.43) 2.82 (Ø 2.65)
03:00 En Shuo Liang - Lulu Sun 1.99 (Ø 1.88) 1.86 (Ø 1.83)
03:00 Nudnida Luangnam - Emeline Dartron 0:0 1.08 (Ø 1.07) 8.40 (Ø 7.27)
03:00 Mana Ayukawa - Chanikarn Silakul 0:0 1.04 (Ø 1.02) 13.00 (Ø 11.09)
03:00 Paula Baranano - Patcharin Cheapchandej 0:0 8.40 (Ø 6.87) 1.10 (Ø 1.07)
03:00 Elaine Genovese - Bunyawi Thamchaiwat 0:0 4.33 (Ø 3.94) 1.27 (Ø 1.21)
03:00 Thasaporn Naklo - Supapitch Kuearum 0:0 1.46 (Ø 1.43) 2.82 (Ø 2.65)
03:00 Aiko Yoshitomi - Chompoothip Jandakate 0:0 2.21 (Ø 2.09) 1.70 (Ø 1.66)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

10.10.2017   1 2
04:30 I-Hsuan Cho - Patcharin Cheapchandej 0:0 2.62 (Ø 2.54) 1.50 (Ø 1.46)
04:30 Sina Zuger - Tamachan Momkoonthod 0:0 2.79 (Ø 2.66) 1.45 (Ø 1.43)
04:30 Sari Baba - Bunyawi Thamchaiwat 0:0 4.75 (Ø 4.46) 1.20 (Ø 1.17)
04:30 Aiko Yoshitomi - Jessica Crivelletto 0:0 1.53 (Ø 1.50) 2.62 (Ø 2.44)
04:30 Mirjam Bjorklund - Kamonwan Buayam 1.66 (Ø 1.57) 2.38 (Ø 2.26)
04:30 Chompoothip Jandakate - Kanako Osafune 1.09 (Ø 1.07) 7.50 (Ø 6.99)
04:30 Elaine Genovese - Fiona Ganz 0:0 1.70 (Ø 1.67) 2.21 (Ø 2.10)
03:00 Supapitch Kuearum - Yixuan Li 7.10 (Ø 5.82) 1.14 (Ø 1.11)
03:00 Thasaporn Naklo - Valentina Ryser 0:0 2.26 (Ø 2.12) 1.73 (Ø 1.66)
03:00 Nudnida Luangnam - Dolavee Tumthong 0:0 1.04 (Ø 1.02) 15.00 (Ø 11.50)
03:00 Lulu Sun - Varunya Wongteanchai 0:0 1.34 (Ø 1.31) 3.32 (Ø 3.16)
03:00 Mana Ayukawa - Chin-Wei Chan 0:0 2.53 (Ø 2.39) 1.54 (Ø 1.52)
03:00 Apichaya Runglerdkriangkrai - Emeline Dartron 0:0 1.57 (Ø 1.53) 2.50 (Ø 2.34)
03:00 Chanikarn Silakul - Natthapat Piwbangruk 0:0 1.36 (Ø 1.32) 3.32 (Ø 3.17)
03:00 En Shuo Liang - Corina Mader 0:0 1.10 (Ø 1.09) 7.60 (Ø 6.30)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

09.10.2017   1 2
06:00 Paula Baranano - Mai Napatt Nirundorn 0:0 1.55 (Ø 1.52) 2.48 (Ø 2.36)
03:00 Tanuchaporn Yongmod - Kanako Osafune 4.00 (Ø 3.91) 1.23 (Ø 1.21)
03:00 Corina Mader - Natthapat Piwbangruk 0:0 1.15 (Ø 1.12) 5.80 (Ø 5.19)
03:00 Emeline Dartron - YI Tsen Cho 0:0 2.36 (Ø 2.23) 1.59 (Ø 1.55)
03:00 Valentina Ryser - Junsai Wang 0:0 1.26 (Ø 1.24) 3.75 (Ø 3.64)
03:00 Elaine Genovese - Jessica Crivelletto 0:0 1.80 (Ø 1.73) 2.05 (Ø 1.97)
03:00 Yifei Yang - Sina Zuger 0:0 6.90 (Ø 6.28) 1.10 (Ø 1.08)
03:00 Apichaya Runglerdkriangkrai - Yanin Wisitwarapron 0:0 1.01 (Ø 1.01) 16.00 (Ø 13.56)
03:00 Oona Orpana - En Shuo Liang 0:0 2.80 (Ø 2.66) 1.43 (Ø 1.41)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

07.10.2017   1 2
03:00 Lulu Sun - Ji-Hee Choi 0:0 2.10 (Ø 2.04) 1.80 (Ø 1.68)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

04.10.2017   1 2
06:30 Xin Yu Wang - Valentina Ryser 1.07 (Ø 1.06) 9.10 (Ø 7.96)
06:30 Lulu Sun - Nudnida Luangnam 0:0 2.38 (Ø 2.32) 1.60 (Ø 1.54)
06:30 Natalija Kostic - En Shuo Liang 0:0 1.70 (Ø 1.66) 2.25 (Ø 2.11)
06:30 Wushuang Zheng - Chompoothip Jandakate 0:0 1.39 (Ø 1.35) 3.05 (Ø 2.92)
05:30 Ji-Hee Choi - I-Hsuan Cho 0:0 1.38 (Ø 1.35) 3.15 (Ø 2.95)
05:30 Aiko Yoshitomi - Ling Zhang 0:0 3.96 (Ø 3.70) 1.28 (Ø 1.22)
05:30 Mirjam Bjorklund - Patcharin Cheapchandej 0:0 2.50 (Ø 2.26) 1.61 (Ø 1.58)
05:30 Chin-Wei Chan - Ran Meng 1.59 (Ø 1.46) 2.62 (Ø 2.50)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

02.10.2017   1 2
12:00 Aiko Yoshitomi - Yixuan Li 1.64 (Ø 1.62) 2.29 (Ø 2.20)
12:00 Aunchisa Chanta - Patcharin Cheapchandej 16.00 (Ø 13.48) 1.02 (Ø 1.02)
12:00 Ya-Hsuan Lee - Xin Yu Wang 1.53 (Ø 1.50) 2.53 (Ø 2.45)
10:30 Bunyawi Thamchaiwat - Wushuang Zheng 2.31 (Ø 2.27) 1.62 (Ø 1.59)
10:30 Mirjam Bjorklund - Supapitch Kuearum 0:0 1.08 (Ø 1.08) 5.82 (Ø 5.82)
10:30 Lulu Sun - Shanshan Guo 2.48 (Ø 2.37) 1.56 (Ø 1.52)
10:30 Natthapat Piwbangruk - Ling Zhang 0:0 13.50 (Ø 11.88) 1.03 (Ø 1.02)
10:15 Ran Meng - Yue Yuan 7.60 (Ø 6.88) 1.08 (Ø 1.08)
05:05 Jiaxue Zang - Oona Orpana 1.57 (Ø 1.53) 2.40 (Ø 2.34)
05:05 I-Hsuan Cho - Kanako Osafune 1.10 (Ø 1.09) 6.45 (Ø 6.16)
05:05 Paula Baranano - Valentina Ryser 0:0 1.55 (Ø 1.52) 2.40 (Ø 2.35)
05:05 Chompoothip Jundakate - Mai Napatt Nirundorn 1.44 (Ø 1.44) 2.69 (Ø 2.59)
05:05 Elaine Genovese - Georgiana Ruhrig 1.67 (Ø 1.62) 2.30 (Ø 2.17)
05:00 I-Hsuan Cho - Канако Осафунэ 1.10 (Ø 1.10) 6.45 (Ø 6.45)
05:00 Watsachol Sawasdee - Chanikarn Silakul 1.06 (Ø 1.05) 8.50 (Ø 8.20)
05:00 En Shuo Liang - Ange Oby Kajuru 1.60 (Ø 1.58) 2.29 (Ø 2.25)
05:00 Katherine Ip - Ya Yun Pai 1.27 (Ø 1.26) 3.80 (Ø 3.50)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

19.08.2017   1 2
03:30 Luksika Kumkhum - Yue Yuan 0:0 1.20 (Ø 1.17) 5.40 (Ø 4.57)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

16.08.2017   1 2
06:30 Luksika Kumkhum - Naiktha Bains 0:0 1.12 (Ø 1.09) 8.20 (Ø 6.06)
06:30 Patcharin Cheapchandej - Yue Yuan 0:0 2.50 (Ø 2.36) 1.60 (Ø 1.52)
06:30 Li Yun Tan - Na-Lae Han 0:0 4.05 (Ø 4.05) 1.17 (Ø 1.17)
05:00 Junri Namigata - Chin-Wei Chan 0:0 1.22 (Ø 1.19) 4.70 (Ø 4.12)
05:00 Varatchaya Wongteanchai - Miyabi Inoue 2.55 (Ø 2.20) 1.80 (Ø 1.61)
03:30 Chieh-Yu Hsu - Kyoka Okamura 0:0 2.13 (Ø 1.98) 1.77 (Ø 1.74)
03:30 Pranjala Yadlapalli - Yuuki Tanaka 0:0 1.87 (Ø 1.83) 2.02 (Ø 1.87)
03:30 Shiho Akita - Karman Kaur Thandi 0:0 2.62 (Ø 2.45) 1.53 (Ø 1.49)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

15.08.2017   1 2
09:30 Noppawan Lertcheewakarn - Na-Lae Han 0:0 3.75 (Ø 3.47) 1.33 (Ø 1.27)
09:30 Miyabi Inoue - Varunya Wongteanchai 0:0 1.57 (Ø 1.36) 3.55 (Ø 2.97)
09:30 Yue Yuan - Peangtarn Plipuech 0:0 2.30 (Ø 2.07) 1.79 (Ø 1.68)
08:00 Luksika Kumkhum - Nicha Lertpitaksinchai 0:0 1.13 (Ø 1.06) 9.20 (Ø 7.51)
08:00 Tamachan Momkoonthod - Li Yun Tan 0:0 2.46 (Ø 2.46) 1.44 (Ø 1.44)
08:00 Varatchaya Wongteanchai - Alisa Kleybanova 0:0 5.75 (Ø 4.97) 1.22 (Ø 1.14)
06:30 Junri Namigata - Ji-Hee Choi 0:0 1.45 (Ø 1.40) 2.93 (Ø 2.75)
06:30 Naiktha Bains - Chanikarn Silakul 0:0 1.04 (Ø 1.02) 14.00 (Ø 10.70)
05:00 Plobrung Plipuech - Chin-Wei Chan 0:0 2.73 (Ø 2.62) 1.53 (Ø 1.43)
05:00 Chieh-Yu Hsu - Natasha Palha 0:0 1.22 (Ø 1.15) 5.60 (Ø 4.88)
05:00 Alison Bai - Patcharin Cheapchandej 0:0 1.74 (Ø 1.66) 2.30 (Ø 2.08)
05:00 Aiko Yoshitomi - Yuuki Tanaka 0:0 2.68 (Ø 2.58) 1.48 (Ø 1.45)
03:30 Pei-Chi Lee - Pranjala Yadlapalli 0:0 1.95 (Ø 1.84) 2.10 (Ø 1.85)
03:30 Kyoka Okamura - Akiko Omae 1.88 (Ø 1.81) 2.00 (Ø 1.88)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

14.08.2017   1 2
06:30 Shiho Akita - Sunam Jeong 2.10 (Ø 1.82) 2.29 (Ø 1.93)
06:30 Karman Kaur Thandi - Kamila Kerimbayeva 0:0 1.60 (Ø 1.51) 2.75 (Ø 2.41)
05:00 Chin-Wei Chan - Caroline Romeo 0:0 2.29 (Ø 2.24) 1.60 (Ø 1.57)
05:00 Sara Tomic - Natasha Palha 0:0 1.14 (Ø 1.11) 6.15 (Ø 5.49)
05:00 Yue Yuan - Kajsa Rinaldo Persson 0:0 1.39 (Ø 1.38) 2.85 (Ø 2.72)
05:00 Kanika Vaidya - Varunya Wongteanchai 0:0 2.08 (Ø 2.04) 1.69 (Ø 1.65)
03:30 Nudnida Luangnam - Alisa Kleybanova 0:0 8.50 (Ø 7.23) 1.07 (Ø 1.06)
03:30 Ji-Hee Choi - Naomi Totka 0:0 1.12 (Ø 1.11) 5.60 (Ø 5.31)
03:30 Dhruthi Tatachar Venugopal - Aiko Yoshitomi 0:0 1.53 (Ø 1.50) 2.50 (Ø 2.39)
03:30 Ksenia Ulukan - Pranjala Yadlapalli 0:0 2.25 (Ø 2.08) 1.69 (Ø 1.65)

Tennis | International | ITF Women Nonthaburi (THA) - Hard

12.08.2017   1 2
03:30 Sara Tomic - Yue Yuan 0:0 1.85 (Ø 1.80) 2.02 (Ø 1.87)