Einstellungen
Deutsches Setting:
view page in German view page in English
Live QuotenvergleichWettportal Community
Login: Passwort:

Quotenarchiv: Tennis - ITF Damen - ITF Damen Quanzhou (CHN) - Hard

Suche im Quotenarchiv

Sportart: Land: Liga:
vom: Zu:
Teilnehmer:

Alle aktuellen Wettquoten für die ITF Damen Quanzhou (CHN) - Hard ITF Damen findet ihr in unserem Quotenvergleich Tennis ITF Damen Quanzhou (CHN) - Hard ITF Damen.

Tennis | International | ITF Women Quanzhou (CHN) - Hard

28.04.2018   1 2
04:30 Fangzhou Liu - Saisai Zheng 0:0 3.40 (Ø 3.01) 1.39 (Ø 1.34)

Tennis | International | ITF Women Quanzhou (CHN) - Hard

25.04.2018   1 2
08:00 Ying-Ying Duan - Fangzhou Liu 0:0 1.50 (Ø 1.41) 3.15 (Ø 2.68)
08:00 Danielle Lao - Vera Zvonareva 3.75 (Ø 3.26) 1.33 (Ø 1.29)
07:40 Xu Liu Sun - Yanina Wickmayer 0:0 8.40 (Ø 7.12) 1.10 (Ø 1.06)
06:30 Saisai Zheng - Jacqueline Cako 0:0 1.11 (Ø 1.09) 7.40 (Ø 6.27)
06:30 Xin Yu Wang - Jing Jing Lu 0:0 2.00 (Ø 1.87) 1.91 (Ø 1.78)
06:00 Naomi Broady - Ankita Raina 0:0 1.42 (Ø 1.39) 3.04 (Ø 2.74)
05:00 Haruka Kaji - Xinyun Han 0:0 3.80 (Ø 3.33) 1.34 (Ø 1.29)
04:00 Xinyun Han - Yafan Wang 3.20 (Ø 3.18) 1.30 (Ø 1.29)
04:00 Luksika Kumkhum - Erika Sema 0:0 1.07 (Ø 1.04) 10.00 (Ø 8.19)

Tennis | International | ITF Women Quanzhou (CHN) - Hard

24.04.2018   1 2
08:30 Saisai Zheng - Hanyu Guo 0:0 1.14 (Ø 1.10) 7.10 (Ø 5.86)
08:30 Fangzhou Liu - Kai-Lin Zhang 0:0 1.44 (Ø 1.39) 2.96 (Ø 2.78)
07:00 Sabina Sharipova - Yanina Wickmayer 0:0 4.00 (Ø 3.33) 1.32 (Ø 1.29)
07:00 Ying-Ying Duan - Mai Minokoshi 0:0 1.18 (Ø 1.16) 6.00 (Ø 4.62)
07:00 Jia Qi Kang - Xin Yu Wang 0:0 5.15 (Ø 4.85) 1.17 (Ø 1.14)
07:00 Xinyun Han - Wushuang Zheng 0:0 1.27 (Ø 1.21) 4.60 (Ø 3.94)
05:30 Naomi Broady - Miharu Imanishi 0:0 1.36 (Ø 1.32) 3.30 (Ø 3.13)
05:30 Lesley Kerkhove - Vera Zvonareva 0:0 3.00 (Ø 2.78) 1.42 (Ø 1.39)
04:30 Danielle Lao - Ao Gai 0:0 1.61 (Ø 1.46) 2.69 (Ø 2.50)
04:00 Jacqueline Cako - Jia QI Ren 0:0 1.07 (Ø 1.05) 10.00 (Ø 7.95)
03:00 Jing Jing Lu - Su Jeong Jang 0:0 2.89 (Ø 2.59) 1.48 (Ø 1.44)

Tennis | International | ITF Women Quanzhou (CHN) - Hard

21.04.2018   1 2
10:10 Ying Zhang - Michika Ozeki 0:0 2.35 (Ø 2.25) 1.75 (Ø 1.58)

Tennis | International | ITF Women Quanzhou (CHN) - Hard

02.04.2017   1 2
05:00 Saisai Zheng - Fangzhou Liu 0:0 1.41 (Ø 1.34) 3.25 (Ø 2.99)

Tennis | International | ITF Women Quanzhou (CHN) - Hard

30.03.2017   1 2
06:30 Jing Jing Lu - Xinyun Han 0:0 6-3 | 3-3 2.54 (Ø 2.31) 1.65 (Ø 1.54)
06:30 Kai-Lin Zhang - Akgul Amanmuradova 0:0 6-4 | 4-3 1.30 (Ø 1.26) 3.75 (Ø 3.46)
06:30 Xinyu Gao - Kai-Chen Chang 0:0 4.02 (Ø 3.49) 1.30 (Ø 1.23)
06:30 Patty Schnyder - Su Jeong Jang 0:0 1.92 (Ø 1.76) 2.00 (Ø 1.86)
05:00 Zarina Diyas - Lin Zhu 0:0 2.15 (Ø 1.95) 1.82 (Ø 1.69)
05:00 Saisai Zheng - Ankita Raina 0:0 1.11 (Ø 1.07) 7.60 (Ø 6.45)
05:00 Hiroko Kuwata - Ksenia Lykina 0:0 7-6 | 6-6 1.60 (Ø 1.49) 2.72 (Ø 2.31)
05:00 Fangzhou Liu - Junri Namigata 1.67 (Ø 1.55) 2.44 (Ø 2.18)

Tennis | International | ITF Women Quanzhou (CHN) - Hard

29.03.2017   1 2
07:00 Fangzhou Liu - Miyabi Inoue 0:0 6-3 | 0-1 1.17 (Ø 1.15) 5.70 (Ø 4.82)
07:00 Ksenia Lykina - Valeria Savinykh 0:0 6-4 | 3-2 2.81 (Ø 2.67) 1.50 (Ø 1.41)
07:00 Saisai Zheng - Xu Liu Sun 0:0 1.07 (Ø 1.04) 10.00 (Ø 8.15)
07:00 Katarzyna Kawa - Su Jeong Jang 0:0 4-6 | 0-1 3.31 (Ø 3.11) 1.35 (Ø 1.32)
05:30 Kai-Lin Zhang - Hao Chen Tang 0:0 6-1 | 3-6 | 3-0 1.35 (Ø 1.29) 3.50 (Ø 3.29)
05:30 Ying Zhang - Xinyu Gao 0:0 3.50 (Ø 3.23) 1.42 (Ø 1.30)
05:30 Zarina Diyas - Xinyu Jiang 0:0 1.11 (Ø 1.07) 9.24 (Ø 6.85)
05:30 Hiroko Kuwata - Jiahui Chen 0:0 1.14 (Ø 1.11) 7.10 (Ø 5.60)
04:00 Mai Minokoshi - Kai-Chen Chang 11.00 (Ø 9.01) 1.09 (Ø 1.03)
04:00 Hanyu Guo - Ankita Raina 0:0 7-5 | 2-6 | 4-5 1.43 (Ø 1.36) 3.40 (Ø 2.90)
04:00 Patty Schnyder - Kyoka Okamura 1.30 (Ø 1.26) 3.75 (Ø 3.43)
04:00 Akgul Amanmuradova - Shanshan Guo 0:0 1.46 (Ø 1.41) 2.95 (Ø 2.69)

Tennis | International | ITF Women Quanzhou (CHN) - Hard

28.03.2017   1 2
05:30 Ran Tian - Junri Namigata 2.34 (Ø 2.25) 1.65 (Ø 1.57)
05:30 Yuxuan Zhang - Jing Jing Lu 0:0 1-6 3.25 (Ø 3.00) 1.36 (Ø 1.34)
05:30 Fang Ying Xun - Xinyun Han 4.85 (Ø 4.31) 1.20 (Ø 1.18)
05:30 Lixin Wang - Lin Zhu 13.50 (Ø 10.15) 1.03 (Ø 1.02)
04:00 Miyabi Inoue - Kwan Yau Ng 0:0 1.14 (Ø 1.10) 7.30 (Ø 5.87)
04:00 Mai Minokoshi - Xiaoxi Zhao 0:0 1.85 (Ø 1.82) 1.90 (Ø 1.84)
04:00 Ao Gai - Xinyu Jiang 0:0 1.59 (Ø 1.56) 2.30 (Ø 2.23)
04:00 Jiahui Chen - Yixuan Li 1.65 (Ø 1.58) 2.25 (Ø 2.19)

Tennis | International | ITF Women Quanzhou (CHN) - Hard

27.03.2017   1 2
05:30 Jiahui Chen - Jiakang Li 0:0 1.10 (Ø 1.06) 8.70 (Ø 7.33)
05:30 Shangqing Yang - Xiaoxi Zhao 4.02 (Ø 3.47) 1.33 (Ø 1.26)
05:30 Kwan Yau Ng - Ziyue Sun 0:0 3.82 (Ø 3.24) 1.36 (Ø 1.29)
05:30 Jiaxue Zang - Yixuan Li 0:0 8.30 (Ø 7.07) 1.10 (Ø 1.06)
04:00 Si Qi Liu - Xinyu Jiang 0:0 3.28 (Ø 2.73) 1.53 (Ø 1.39)
04:00 Miyabi Inoue - Xin Yu Wang 0:0 1.27 (Ø 1.24) 3.75 (Ø 3.54)
04:00 Mai Minokoshi - Qiu Yu Ye 0:0 1.41 (Ø 1.40) 2.75 (Ø 2.69)
04:00 Ao Gai - Ye-Xin Ma 0:0 1.25 (Ø 1.19) 4.50 (Ø 4.02)

Tennis | International | ITF Women Quanzhou (CHN) - Hard

26.03.2017   1 2
08:30 Yijia Shao - Jiakang Li 0:0 1.02 (Ø 1.02) 12.00 (Ø 10.05)
08:30 Jiaxue Zang - Jiahuan He 0:0 1.08 (Ø 1.07) 7.50 (Ø 6.44)
08:30 Qianhui Tang - Yixuan Li 0:0 2.15 (Ø 2.10) 1.70 (Ø 1.63)
08:30 Kwan Yau Ng - Shuo Feng 0:0 2.30 (Ø 2.23) 1.57 (Ø 1.56)
07:00 Jiahui Chen - Yanni Liu 0:0 1.40 (Ø 1.37) 3.00 (Ø 2.85)
07:00 Shangqing Yang - Chunxi Xin 0:0 1.29 (Ø 1.27) 3.50 (Ø 3.38)
07:00 Wanyuanyun Jin - Xiaoxi Zhao 0:0 12.00 (Ø 10.35) 1.02 (Ø 1.02)
07:00 Mai Minokoshi - Xin Yang 0:0 1.01 (Ø 1.01) 16.00 (Ø 12.44)
05:30 Miyabi Inoue - Jiatian Qi 0:0 1.08 (Ø 1.06) 7.70 (Ø 7.00)
05:30 Qiu Yu Ye - Chengyiyi Yuan 0:0 1.55 (Ø 1.53) 2.38 (Ø 2.34)
05:30 Yue Yuan - Ziyue Sun 0:0 2.75 (Ø 2.66) 1.41 (Ø 1.40)
05:30 Xin Yu Wang - Yuan Xin 0:0 1.36 (Ø 1.31) 3.20 (Ø 2.91)
04:00 Ao Gai - Yongyuan Wang 0:0 1.01 (Ø 1.01) 16.00 (Ø 11.95)
04:00 Kexuan Zhou - Si Qi Liu 0:0 4.33 (Ø 4.17) 1.21 (Ø 1.19)
04:00 Ziyi Yang - Xinyu Jiang 0:0 3.95 (Ø 3.80) 1.25 (Ø 1.22)
04:00 Ye-Xin Ma - Pinyi Zuo 0:0 1.10 (Ø 1.09) 6.60 (Ø 5.99)

Tennis | International | ITF Women Quanzhou (CHN) - Hard

27.03.2016   1 2
04:00 Qiang Wang - Fangzhou Liu 0:0 1.41 (Ø 1.35) 3.50 (Ø 2.95)

Tennis | International | ITF Women Quanzhou (CHN) - Hard

24.03.2016   1 2
06:00 Qiang Wang - Hiroko Kuwata 0:0 6-0 | 77-65 1.33 (Ø 1.21) 4.33 (Ø 4.01)
06:00 Fangzhou Liu - Misa Eguchi 0:0 6-2 | 6-1 1.83 (Ø 1.71) 2.19 (Ø 2.03)
05:00 Ankita Raina - Elise Mertens 0:0 4-6 | 5-7 3.45 (Ø 2.79) 1.44 (Ø 1.39)
05:00 Su Jeong Jang - Kai-Lin Zhang 0:0 6-3 | 4-6 | 6-2 3.10 (Ø 2.84) 1.44 (Ø 1.37)
03:30 Luksika Kumkhum - Dalila Jakupovic 0:0 4-6 | 7-5 | 6-4 1.31 (Ø 1.24) 3.89 (Ø 3.69)
03:30 Chang Liu - Zhaoxuan Yang 0:0 6-3 | 6-2 3.00 (Ø 2.66) 1.53 (Ø 1.42)
03:30 Yuxuan Zhang - Xinyu Gao 0:0 6-4 | 2-6 | 5-7 1.30 (Ø 1.25) 4.00 (Ø 3.59)
03:30 Lin Zhu - Shanshan Guo 0:0 6-3 | 6-1 1.12 (Ø 1.06) 8.58 (Ø 7.40)

Tennis | International | ITF Women Quanzhou (CHN) - Hard

23.03.2016   1 2
16:30 Misa Eguchi - Yafan Wang 0:0 2-6 | 6-4 | 6-4 3.00 (Ø 2.85) 1.50 (Ø 1.37)
13:30 Peangtarn Plipuech - Elise Mertens 0:0 3-6 | 1-6 4.80 (Ø 4.50) 1.21 (Ø 1.16)
13:00 Ran Tian - Kai-Lin Zhang 0:0 4-6 | 4-6 2.55 (Ø 2.38) 1.61 (Ø 1.52)
13:00 Yue Yuan - Ankita Raina 0:0 2-6 | 3-6 6.00 (Ø 5.35) 1.19 (Ø 1.12)
07:00 Hiroko Kuwata - Sabina Sharipova 0:0 6-2 | 6-3 2.62 (Ø 2.33) 1.60 (Ø 1.49)
05:30 Su Jeong Jang - Miyabi Inoue 0:0 7-5 | 6-4 1.34 (Ø 1.29) 3.43 (Ø 3.30)
05:30 Tadeja Majeric - Zhaoxuan Yang 0:0 1-6 | 1-6 3.50 (Ø 3.06) 1.38 (Ø 1.33)
05:30 Lin Zhu - Xiaodi You 0:0 2-6 | 6-1 | 7-5 1.28 (Ø 1.23) 4.50 (Ø 3.80)
04:00 Yuxuan Zhang - Riko Sawayanagi 0:0 6-3 | 6-2 1.84 (Ø 1.71) 2.10 (Ø 2.03)
04:00 Shanshan Guo - Qiu Yu Ye 0:0 6-2 | 4-6 | 6-1 1.73 (Ø 1.65) 2.23 (Ø 2.11)
04:00 Jing Jing Lu - Chang Liu 0:0 6-4 | 5-7 | 2-6 2.14 (Ø 2.07) 1.73 (Ø 1.68)
04:00 Makoto Ninomiya - Xinyu Gao 0:0 1-6 | 67-79 1.77 (Ø 1.68) 2.20 (Ø 2.07)

Tennis | International | ITF Women Quanzhou (CHN) - Hard

22.03.2016   1 2
08:30 Misa Eguchi - Yeu-Tzuoo Wang 2.38 (Ø 2.38) 1.53 (Ø 1.53)
08:30 Dalila Jakupovic - Irina Ramialison 0:0 6-1 | 6-1 2.40 (Ø 2.23) 1.69 (Ø 1.58)
08:30 Fangzhou Liu - Ling Zhang 0:0 6-2 | 6-2 1.57 (Ø 1.39) 3.00 (Ø 2.80)
07:50 Luksika Kumkhum - Di Zhao 0:0 1.27 (Ø 1.16) 5.07 (Ø 4.52)
07:50 Qiang Wang - Shuko Aoyama 0:0 6-2 | 6-0 1.19 (Ø 1.14) 9.00 (Ø 5.07)
06:00 Peangtarn Plipuech - Jiahui Chen 1.55 (Ø 1.51) 2.38 (Ø 2.32)
06:00 Ran Tian - Junri Namigata 1.59 (Ø 1.55) 2.27 (Ø 2.22)
04:00 Yan Wang - Shanshan Guo 1.42 (Ø 1.39) 2.77 (Ø 2.69)
04:00 Kamonwan Buayam - Xinyu Gao 1.70 (Ø 1.65) 2.11 (Ø 2.07)

Tennis | International | ITF Women Quanzhou (CHN) - Hard

21.03.2016   1 2
10:30 Ran Tian - Xu Liu Sun 1.25 (Ø 1.22) 4.10 (Ø 3.79)
09:30 Mana Ayukawa - Junri Namigata 3.35 (Ø 3.17) 1.34 (Ø 1.32)
09:00 Jiahui Chen - Kristina Schmiedlova 7.00 (Ø 6.10) 1.12 (Ø 1.09)
08:00 Peangtarn Plipuech - Noppawan Lertcheewakarn 1.88 (Ø 1.83) 1.88 (Ø 1.83)
07:10 Yeu-Tzuoo Wang - Hanyu Guo 1.57 (Ø 1.57) 2.25 (Ø 2.25)
05:30 Nicha Lertpitaksinchai - Shanshan Guo 1.18 (Ø 1.16) 4.82 (Ø 4.42)
04:00 Kotomi Takahata - Xinyu Gao 2.43 (Ø 2.33) 1.56 (Ø 1.52)
04:00 Kamonwan Buayam - Jia Qi Kang 1.23 (Ø 1.21) 4.00 (Ø 3.91)
04:00 Yan Wang - Hanyu Guo 1.59 (Ø 1.57) 2.30 (Ø 2.23)

Tennis | International | ITF Women Quanzhou (CHN) - Hard

20.03.2016   1 2
15:40 Mana Ayukawa - Yuanyi Yu 1.22 (Ø 1.20) 4.00 (Ø 3.84)
15:30 Silvia Njiric - Xu Liu Sun 1.55 (Ø 1.52) 2.38 (Ø 2.32)
14:00 Ran Tian - Lidziya Marozava 1.33 (Ø 1.27) 3.75 (Ø 3.40)
14:00 Yukun Zhang - Junri Namigata 3.75 (Ø 3.61) 1.25 (Ø 1.24)
12:45 Si Qi Liu - Jiahui Chen 8.30 (Ø 7.22) 1.08 (Ø 1.05)
12:40 Noppawan Lertcheewakarn - Yuqi Sheng 1.08 (Ø 1.05) 11.00 (Ø 7.83)
11:20 Peangtarn Plipuech - Yu Cheng Li 1.33 (Ø 1.33) 3.25 (Ø 3.25)
11:00 Jing Jing Lu - Kristina Schmiedlova 3.75 (Ø 3.75) 1.25 (Ø 1.25)
09:50 Nicha Lertpitaksinchai - Yidi Yang 1.26 (Ø 1.23) 3.75 (Ø 3.61)
09:05 Hanyu Guo - Sowjana Bavisetti 1.83 (Ø 1.83) 1.83 (Ø 1.83)
07:30 Shanshan Guo - Ji-Hee Choi 3.75 (Ø 3.62) 1.26 (Ø 1.24)
07:00 Peangtarn Plipuech - Yixuan Li 0:0 1.34 (Ø 1.31) 3.25 (Ø 3.13)
07:00 Jiaxi Lu - Kristina Schmiedlova 3.75 (Ø 3.61) 1.26 (Ø 1.23)
07:00 Shangqing Yang - Jia Qi Kang 6.20 (Ø 6.07) 1.11 (Ø 1.11)
06:00 Kotomi Takahata - Emily Webley-Smith 2.50 (Ø 2.45) 1.51 (Ø 1.49)
05:30 Fatma Al Nabhani - Yan Wang 1.53 (Ø 1.48) 2.51 (Ø 2.41)
04:30 Kamonwan Buayam - Fang Ying Xun 1.55 (Ø 1.52) 2.38 (Ø 2.33)

Tennis | International | ITF Women Quanzhou (CHN) - Hard

25.03.2015   1 2
07:25 Qiang Wang - Jelena Ostapenko 0:0 6-0 | 3-6 | 1-6 1.73 (Ø 1.60) 2.65 (Ø 2.18)
06:10 Zi Yang - Chang Liu 1.50 (Ø 1.48) 2.50 (Ø 2.48)
05:30 Elizaveta Kulichkova - Risa Ozaki 0:0 6-4 | 6-2 1.14 (Ø 1.11) 6.32 (Ø 5.42)
05:30 Kai-Lin Zhang - Ying-Ying Duan 0:0 6-4 | 6-2 3.75 (Ø 3.18) 1.36 (Ø 1.30)
05:00 Zhaoxuan Yang - Chang Liu 0:0 6-1 | 6-2 1.55 (Ø 1.48) 2.62 (Ø 2.46)
04:00 Tamarine Tanasugarn - Eri Hozumi 0:0 4-6 | 2-6 2.10 (Ø 1.91) 1.91 (Ø 1.81)
04:00 Yi Fan Xu - Ling Zhang 0:0 3-6 | 5-7 1.36 (Ø 1.26) 4.00 (Ø 3.43)
04:00 Di Zhao - Magda Linette 0:0 2-6 | 1-6 9.75 (Ø 7.88) 1.07 (Ø 1.05)
04:00 Hiroko Kuwata - Fangzhou Liu 0:0 66-78 | 6-2 | 4-6 2.45 (Ø 2.33) 1.58 (Ø 1.53)

Tennis | International | ITF Women Quanzhou (CHN) - Hard

24.03.2015   1 2
07:25 Ling Zhang - Jil Belen Teichmann 0:0 6-3 | 7-5 1.72 (Ø 1.59) 2.46 (Ø 2.20)
07:00 Fangzhou Liu - Yeu-Tzuoo Wang 1.83 (Ø 1.78) 2.12 (Ø 1.97)
06:00 Yi Fan Xu - Miharu Imanishi 0:0 6-0 | 7-5 1.28 (Ø 1.22) 4.25 (Ø 3.80)
05:40 Tadeja Majeric - Di Zhao 0:0 6-3 | 1-6 | 65-77 1.33 (Ø 1.28) 3.80 (Ø 3.39)
05:40 Qiang Wang - Shilin Xu 0:0 6-1 | 7-5 1.25 (Ø 1.15) 5.70 (Ø 4.63)
04:00 Ayumi Morita - Eri Hozumi 0:0 1-6 | 1-6 1.51 (Ø 1.48) 2.62 (Ø 2.48)
04:00 Chieh-Yu Hsu - Magda Linette 0:0 1-6 | 0-6 6.00 (Ø 5.41) 1.14 (Ø 1.11)
04:00 Zi Yang - Dalila Jakupovic 1.94 (Ø 1.86) 1.86 (Ø 1.85)
04:00 Chang Liu - Misa Eguchi 0:0 2-6 | 6-1 | 6-2 3.30 (Ø 3.13) 1.36 (Ø 1.31)
04:00 Zhaoxuan Yang - Dalila Jakupovic 0:0 6-0 | 6-4 2.00 (Ø 1.89) 1.91 (Ø 1.81)

Tennis | International | ITF Women Quanzhou (CHN) - Hard

23.03.2015   1 2
23:00 Fangzhou Liu - Yafan Wang 1.90 (Ø 1.82) 1.95 (Ø 1.85)
12:20 Viktorija Golubic - Hiroko Kuwata 0:0 1.91 (Ø 1.75) 2.15 (Ø 1.98)
10:20 Elizaveta Kulichkova - Yuxuan Zhang 0:0 6-3 | 6-3 1.06 (Ø 1.03) 13.89 (Ø 8.72)
07:30 Junri Namigata - Risa Ozaki 0:0 5-7 | 6-3 | 2-6 1.57 (Ø 1.49) 2.78 (Ø 2.46)
05:40 Chen Liang - Kai-Lin Zhang 0:0 3-6 | 3-6 7.24 (Ø 5.90) 1.18 (Ø 1.11)
05:35 Luksika Kumkhum - Tamarine Tanasugarn 0:0 3-6 | 5-7 1.57 (Ø 1.49) 2.72 (Ø 2.45)
05:30 Naomi Broady - Ying-Ying Duan 0:0 65-77 | 6-3 | 4-6 3.40 (Ø 3.09) 1.36 (Ø 1.32)
05:30 Jelena Ostapenko - Varatchaya Wongteanchai 0:0 6-4 | 6-1 1.22 (Ø 1.13) 6.70 (Ø 5.10)
04:00 Ankita Raina - Chieh-Yu Hsu 2.20 (Ø 2.02) 1.83 (Ø 1.68)
04:00 Jil Belen Teichmann - Pei-Chi Lee 1.44 (Ø 1.40) 3.25 (Ø 2.75)
04:00 Ayumi Morita - Rebecca Sramkova 1.67 (Ø 1.61) 2.48 (Ø 2.11)
04:00 Dalila Jakupovic - Noppawan Lertcheewakarn 1.50 (Ø 1.38) 3.00 (Ø 2.78)

Tennis | International | ITF Women Quanzhou (CHN) - Hard

22.03.2015   1 2
06:30 Dalila Jakupovic - Chin-Wei Chan 1.44 (Ø 1.44) 2.62 (Ø 2.61)
06:30 Ankita Raina - Ya-Hsuan Lee 0:0 1.67 (Ø 1.65) 2.15 (Ø 2.11)
06:30 Xiaodi You - Rebecca Sramkova 0:0 3.25 (Ø 3.18) 1.33 (Ø 1.33)
05:00 Yuanyi Yu - Chieh-Yu Hsu 5.50 (Ø 5.49) 1.12 (Ø 1.11)
05:00 Pei-Chi Lee - Nina Stojanovic 4.50 (Ø 4.50) 1.17 (Ø 1.16)
05:00 Jil Belen Teichmann - Jiahui Chen 1.14 (Ø 1.12) 5.50 (Ø 5.37)
05:00 Fang Ying Xun - Noppawan Lertcheewakarn 2.62 (Ø 2.61) 1.44 (Ø 1.44)

Tennis | International | ITF Women Quanzhou (CHN) - Hard

05.03.2014   1 2
05:30 Zarina Diyas - Shilin Xu 1.40 (Ø 1.35) 3.35 (Ø 2.99)
05:30 Dalila Jakupovic - Michika Ozeki 1.60 (Ø 1.51) 2.61 (Ø 2.38)
05:30 Ying-Ying Duan - Jasmina Tinjic 1.40 (Ø 1.33) 3.36 (Ø 3.02)
05:30 Ziyue Sun - Eri Hozumi 3.30 (Ø 2.97) 1.44 (Ø 1.35)
04:05 Zi Yang - Yi Fan Xu 2.50 (Ø 2.20) 1.67 (Ø 1.61)
04:05 Chin-Wei Chan - Qiang Wang 4.19 (Ø 3.51) 1.33 (Ø 1.26)
04:05 Noppawan Lertcheewakarn - Polina Leykina 1.58 (Ø 1.49) 2.60 (Ø 2.46)
04:05 Ksenia Pervak - Sabina Sharipova 1.20 (Ø 1.16) 4.75 (Ø 4.55)

Tennis | International | ITF Women Quanzhou (CHN) - Hard

04.03.2014   1 2
12:00 Yi Fan Xu - Junri Namigata 2.20 (Ø 1.92) 2.05 (Ø 1.81)
12:00 Ksenia Pervak - Chang Liu 1.18 (Ø 1.15) 4.99 (Ø 4.77)
12:00 Michika Ozeki - Saisai Zheng 9.50 (Ø 8.61) 1.08 (Ø 1.04)
09:00 Zarina Diyas - Yafan Wang 1.35 (Ø 1.30) 3.50 (Ø 3.23)
09:00 Sabina Sharipova - Ysaline Bonaventure 1.91 (Ø 1.85) 1.91 (Ø 1.85)
09:00 Mari Tanaka - Yuxuan Zhang 3.45 (Ø 3.45) 1.26 (Ø 1.25)
06:00 Varatchaya Wongteanchai - Dalila Jakupovic 1.67 (Ø 1.59) 2.35 (Ø 2.24)
05:45 Ying-Ying Duan - Ling Zhang 1.37 (Ø 1.33) 3.23 (Ø 3.05)
04:15 Nicha Lertpitaksinchai - Eri Hozumi 3.05 (Ø 2.76) 1.43 (Ø 1.39)
04:15 Barbara Bonic - Shilin Xu 3.57 (Ø 3.42) 1.30 (Ø 1.27)
04:15 Fangzhou Liu - Zi Yang 1.61 (Ø 1.48) 2.66 (Ø 2.50)