Einstellungen
Deutsches Setting:
view page in German view page in English
Live QuotenvergleichWettportal Community
Login: Passwort:

Quotenarchiv: Tennis - ITF Damen - ITF Damen Taipeh (TPE) - Hard

Suche im Quotenarchiv

Sportart: Land: Liga:
vom: Zu:
Teilnehmer:

Alle aktuellen Wettquoten für die ITF Damen Taipeh (TPE) - Hard ITF Damen findet ihr in unserem Quotenvergleich Tennis ITF Damen Taipeh (TPE) - Hard ITF Damen.

Tennis | International | ITF Women Taipei (TPE) - Hard

01.08.2019   1 2
05:30 Risa Ushijima - Ya-Hsin Lee 0:0 1.59 (Ø 1.56) 2.30 (Ø 2.26)
05:30 Ying Zhang - Ayano Shimizu 0:0 6.70 (Ø 6.29) 1.09 (Ø 1.08)
05:30 Lisa-Marie Rioux - Haruka Kaji 0:0 2.80 (Ø 2.63) 1.47 (Ø 1.42)
05:30 Sohyun Park - Funa Kozaki 0:0 1.31 (Ø 1.28) 3.40 (Ø 3.34)
04:00 Valeria Savinykh - Chang Liu 0:0 1.25 (Ø 1.23) 4.55 (Ø 3.79)
04:00 Mai Minokoshi - Ya-Yi Yang 0:0 1.38 (Ø 1.37) 2.90 (Ø 2.80)
04:00 Jiaxi Lu - Nudnida Luangnam 3.00 (Ø 2.92) 1.37 (Ø 1.35)
04:00 Ramu Ueda - Ching-Wen Hsu 0:0 1.53 (Ø 1.47) 2.62 (Ø 2.49)

Tennis | International | ITF Women Taipei (TPE) - Hard

31.07.2019   1 2
05:30 Naomi Cheong - Ayano Shimizu 0:0 7.80 (Ø 7.23) 1.07 (Ø 1.06)
05:30 Valeria Savinykh - I-Hsuan Cho 0:0 1.09 (Ø 1.06) 8.00 (Ø 7.38)
05:30 Risa Ushijima - Man Ying Maggie Ng 0:0 1.20 (Ø 1.18) 4.75 (Ø 4.24)
05:30 Zeel Desai - Funa Kozaki 0:0 1.44 (Ø 1.42) 2.90 (Ø 2.64)
04:00 Erina Hayashi - Haruka Kaji 0:0 2.10 (Ø 2.02) 1.73 (Ø 1.71)
04:00 Mana Kawamura - Ching-Wen Hsu 0:0 2.30 (Ø 2.14) 1.65 (Ø 1.62)
04:00 Mai Minokoshi - Dan Ni Wang 0:0 1.22 (Ø 1.20) 4.33 (Ø 4.05)
04:00 Ying Zhang - YI Tsen Cho 0:0 1.48 (Ø 1.45) 2.62 (Ø 2.54)
04:00 Lisa-Marie Rioux - Riya Bhatia 0:0 1.67 (Ø 1.62) 2.30 (Ø 2.16)

Tennis | International | ITF Women Taipei (TPE) - Hard

30.07.2019   1 2
07:00 Moyuka Uchijima - Ya-Yi Yang 0:0 1.10 (Ø 1.09) 6.12 (Ø 5.97)
07:00 Ya-Hsin Lee - Akiko Omae 0:0 4.75 (Ø 4.55) 1.17 (Ø 1.16)
07:00 Sakura Hosogi - Nudnida Luangnam 0:0 3.40 (Ø 3.34) 1.31 (Ø 1.28)
07:00 Zuzana Zlochova - Ramu Ueda 0:0 1.53 (Ø 1.49) 2.50 (Ø 2.44)
07:00 Ya Yun Pai - Jiaxi Lu 0:0 4.33 (Ø 4.10) 1.22 (Ø 1.19)
05:30 Ya-Hsuan Lee - Sohyun Park 0:0 1.31 (Ø 1.28) 3.50 (Ø 3.29)
05:30 Ye-Xin Ma - Chang Liu 1.67 (Ø 1.62) 2.33 (Ø 2.17)

Tennis | International | ITF Women Taipei (TPE) - Hard

29.07.2018   1 2
04:00 Pei-Chi Lee - Ho Ching Wu 1.44 (Ø 1.42) 3.15 (Ø 2.78)

Tennis | International | ITF Women Taipei (TPE) - Hard

26.07.2018   1 2
05:30 YI Tsen Cho - Kaylah Mcphee 0:0 10.50 (Ø 8.23) 1.07 (Ø 1.05)
05:30 Michiru Furuya - Sakura Hosogi 0:0 3.04 (Ø 2.79) 1.40 (Ø 1.39)
05:30 Ya-Hsin Lee - Ivana Popovic 0:0 3.00 (Ø 2.92) 1.36 (Ø 1.34)
05:30 Lisa-Marie Rioux - Eudice Wong Chong 0:0 2.75 (Ø 2.54) 1.50 (Ø 1.46)
04:00 Chin-Wei Chan - Jessica Ho 0:0 4.40 (Ø 4.18) 1.23 (Ø 1.19)
04:00 Pei-Chi Lee - Joanna Garland 0:0 1.79 (Ø 1.69) 2.10 (Ø 2.06)
04:00 Ho Ching Wu - Kwan Yau Ng 0:0 1.20 (Ø 1.18) 4.85 (Ø 4.42)
04:00 Ayumi Koshiishi - Hua-Chen Lee 0:0 3.02 (Ø 2.92) 1.40 (Ø 1.36)

Tennis | International | ITF Women Taipei (TPE) - Hard

25.07.2018   1 2
05:30 Ashmitha Easwaramurthi - Eudice Wong Chong 0:0 12.50 (Ø 10.68) 1.03 (Ø 1.02)
05:30 Kwan Yau Ng - Mitsumi Kawasaki 0:0 1.65 (Ø 1.61) 2.30 (Ø 2.18)
05:30 I-Hsuan Cho - Kaylah Mcphee 0:0 11.00 (Ø 9.72) 1.04 (Ø 1.03)
05:30 YI Tsen Cho - Hikaru Sato 0:0 1.61 (Ø 1.53) 2.60 (Ø 2.37)
04:00 Joanna Garland - Ani Vangelova 0:0 1.08 (Ø 1.05) 9.00 (Ø 8.00)
04:00 Ling Zhang - Michiru Furuya 0:0 1.12 (Ø 1.08) 7.10 (Ø 6.45)
04:00 Gabriella Da Silva Fick - Hua-Chen Lee 0:0 2.49 (Ø 2.37) 1.54 (Ø 1.51)
04:00 Ivana Popovic - Kyoka Okamura 0:0 6.70 (Ø 5.72) 1.17 (Ø 1.11)

Tennis | International | ITF Women Taipei (TPE) - Hard

24.07.2018   1 2
05:30 Ya-Hsin Lee - Pei Hsuan Chen 2.70 (Ø 2.70) 1.39 (Ø 1.38)
05:30 Ting-Pei Chang - Ayumi Koshiishi 0:0 7.00 (Ø 6.25) 1.15 (Ø 1.10)
05:30 Chin-Wei Chan - Kotomi Takahata 0:0 2.14 (Ø 2.03) 1.85 (Ø 1.72)
05:30 Lisa-Marie Rioux - Yu-Ting Hsieh 0:0 1.03 (Ø 1.02) 12.50 (Ø 10.86)
04:00 Claudia Hoste Ferrer - Ho Ching Wu 0:0 2.20 (Ø 2.04) 1.78 (Ø 1.70)
04:00 Shiori Fukuda - Sakura Hosogi 0:0 1.66 (Ø 1.60) 2.40 (Ø 2.23)
04:00 Sakura Hondo - Jessica Ho 0:0 3.40 (Ø 3.17) 1.37 (Ø 1.32)
04:00 Pei-Chi Lee - Man Ying Maggie Ng 0:0 1.05 (Ø 1.03) 10.50 (Ø 9.41)

Tennis | International | ITF Women Taipei (TPE) - Hard

25.06.2017   1 2
04:00 Haruka Kaji - Pei-Chi Lee 0:0 1.53 (Ø 1.49) 2.50 (Ø 2.40)

Tennis | International | ITF Women Taipei (TPE) - Hard

21.06.2017   1 2
05:00 Kwan Yau Ng - Stefanie Tan 4.08 (Ø 3.95) 1.22 (Ø 1.21)
05:00 Yanni Liu - Kyoka Okamura 0:0 5.50 (Ø 4.98) 1.14 (Ø 1.13)
05:00 Chin-Wei Chan - Sakura Hondo 0:0 1.22 (Ø 1.20) 4.24 (Ø 3.94)
03:30 Risa Ushijima - Evgeniya Levashova 1.17 (Ø 1.17) 4.50 (Ø 4.50)
03:30 Pei-Ju Chien - I-Hsuan Cho 0:0 4.50 (Ø 4.39) 1.18 (Ø 1.16)
03:30 Junri Namigata - Di Zhao 0:0 1.18 (Ø 1.16) 4.50 (Ø 4.40)
03:30 Haruka Kaji - Mizuno Kijima 0:0 1.37 (Ø 1.35) 3.00 (Ø 2.95)
03:30 Risa Ushijima - Shu-Ying Hsieh 0:0 1.18 (Ø 1.16) 4.75 (Ø 4.45)

Tennis | International | ITF Women Taipei (TPE) - Hard

22.06.2014   1 2
04:00 Ya-Hsuan Lee - Akiko Omae 2.45 (Ø 2.45) 1.45 (Ø 1.45)

Tennis | International | ITF Women Taipei (TPE) - Hard

02.11.2013   1 2
05:30 Zarina Diyas - Paula Kania 1.83 (Ø 1.73) 2.18 (Ø 1.98)