Einstellungen
Deutsches Setting:
view page in German view page in English
Live QuotenvergleichWettportal Community
Login: Passwort:

Quotenarchiv: Tennis - ITF Damen - ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

Suche im Quotenarchiv

Sportart: Land: Liga:
vom: Zu:
Teilnehmer:

Alle aktuellen Wettquoten für die ITF Women Nanjing (CHN) - Hard ITF Damen findet ihr in unserem Quotenvergleich Tennis ITF Women Nanjing (CHN) - Hard ITF Damen.

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

08.04.2018   1 2
04:00 Ao Gai - Xiaodi You 0:0 2.70 (Ø 2.54) 1.54 (Ø 1.47)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

07.04.2018   1 2
05:00 Qiu Yu Ye - Ao Gai 0:0 2.50 (Ø 2.29) 1.60 (Ø 1.57)
05:00 Siqi Cao - Xiaodi You 0:0 5.60 (Ø 4.89) 1.18 (Ø 1.15)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

05.04.2018   1 2
05:30 Shanshan Guo - Siqi Cao 0:0 1.28 (Ø 1.26) 3.84 (Ø 3.54)
05:30 Emma Raducanu - Sofia Smagina 0:0 1.17 (Ø 1.13) 5.75 (Ø 5.16)
04:00 Ziyue Sun - Xiaodi You 0:0 4.00 (Ø 3.74) 1.27 (Ø 1.23)
04:00 Yuqi Sheng - Qiu Yu Ye 0:0 7.60 (Ø 7.07) 1.10 (Ø 1.07)
04:00 Amy Zhu - Joanna Garland 0:0 2.63 (Ø 2.41) 1.57 (Ø 1.51)
04:00 Shuo Feng - Xu Liu Sun 0:0 3.25 (Ø 2.99) 1.44 (Ø 1.35)
04:00 Aldila Sutjiadi - Ching-Wen Hsu 0:0 1.86 (Ø 1.78) 2.13 (Ø 1.95)
04:00 Ao Gai - Eunhye Lee 0:0 1.44 (Ø 1.37) 3.26 (Ø 2.89)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

03.04.2018   1 2
05:30 Zhuoma Ni Ma - Ching-Wen Hsu 0:0 1.77 (Ø 1.73) 2.23 (Ø 2.03)
04:00 Jiaxi Lu - Sofia Smagina 2.63 (Ø 2.63) 1.39 (Ø 1.39)
04:00 Qinwen Zheng - Shuo Feng 1.39 (Ø 1.39) 2.63 (Ø 2.63)
04:00 Yuqi Sheng - Yanni Liu 2.21 (Ø 2.07) 1.82 (Ø 1.69)
04:00 Siqi Cao - Mei Xu Wu 1.54 (Ø 1.54) 2.21 (Ø 2.21)
04:00 Ao Gai - Dan Ni Wang 0:0 1.06 (Ø 1.04) 10.00 (Ø 8.98)
04:00 Fang Ying Xun - Amy Zhu 1.17 (Ø 1.15) 5.60 (Ø 4.69)
04:00 Eunhye Lee - Ye-Xin Ma 0:0 2.01 (Ø 1.84) 2.00 (Ø 1.89)
04:00 Wushuang Zheng - Emma Raducanu 1.63 (Ø 1.63) 2.06 (Ø 2.06)
04:00 Siqi Xie - Qiu Yu Ye 0:0 6.20 (Ø 5.46) 1.17 (Ø 1.12)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

02.04.2018   1 2
07:00 Joanna Garland - Zhanlan Wei 1.56 (Ø 1.48) 2.70 (Ø 2.51)
05:30 Siqi Xie - Jiakang Li 0:0 1.47 (Ø 1.37) 3.00 (Ø 2.83)
05:30 Amy Zhu - Deria Nur Haliza 0:0 1.15 (Ø 1.13) 5.35 (Ø 4.90)
05:30 Lingwei Kong - Eunhye Lee 0:0 10.00 (Ø 8.51) 1.04 (Ø 1.04)
05:30 Xinyu Jiang - Aldila Sutjiadi 0:0 3.40 (Ø 3.00) 1.45 (Ø 1.34)
04:00 Mei Xu Wu - I-Hsuan Cho 0:0 2.14 (Ø 2.05) 1.75 (Ø 1.67)
04:00 Jiahui Chen - Sofia Smagina 0:0 1.59 (Ø 1.43) 3.22 (Ø 2.65)
04:00 Kwan Yau Ng - Emma Raducanu 0:0 8.00 (Ø 6.94) 1.17 (Ø 1.07)
04:00 Siqi Cao - Monica Robinson 0:0 3.43 (Ø 3.24) 1.42 (Ø 1.30)
04:00 Shuyue Ma - Qinwen Zheng 0:0 3.68 (Ø 3.25) 1.34 (Ø 1.30)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

27.03.2018   1 2
05:30 Jiaxi Lu - Joanna Garland 0:0 4.75 (Ø 4.35) 1.26 (Ø 1.17)
05:30 Siqi Cao - Ho Ching Wu 2.35 (Ø 2.04) 1.88 (Ø 1.70)
05:30 Yidi Yang - Ao Gai 0:0 5.34 (Ø 4.81) 1.19 (Ø 1.14)
05:30 Aldila Sutjiadi - Yuqi Sheng 0:0 1.20 (Ø 1.15) 5.30 (Ø 4.70)
04:00 Xiaodi You - Jiaxue Zang 0:0 1.09 (Ø 1.07) 7.60 (Ø 7.18)
04:00 Shou Na Mu - Mi Zhuoma You 0:0 1.75 (Ø 1.68) 2.21 (Ø 2.07)
04:00 Xinyu Jiang - Xu Liu Sun 3.10 (Ø 2.84) 1.44 (Ø 1.39)
04:00 Yanni Liu - Amy Zhu 0:0 2.20 (Ø 2.08) 1.82 (Ø 1.69)
04:00 Eunhye Lee - Fang Ying Xun 0:0 6.15 (Ø 5.17) 1.17 (Ø 1.13)
04:00 Ching-Wen Hsu - Shanshan Guo 0:0 2.09 (Ø 2.00) 1.86 (Ø 1.74)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

25.03.2018   1 2
04:00 Qiu Yu Ye - Fang Ying Xun 0:0 2.90 (Ø 2.75) 1.46 (Ø 1.40)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

22.03.2018   1 2
05:30 Eunhye Lee - Ao Gai 0:0 3.90 (Ø 3.36) 1.31 (Ø 1.29)
05:30 Meiling Wang - Yidi Yang 0:0 1.23 (Ø 1.18) 4.85 (Ø 4.30)
05:30 Chengyiyi Yuan - Wushuang Zheng 0:0 3.50 (Ø 3.31) 1.33 (Ø 1.29)
04:00 Kai-Lin Zhang - Xinyu Jiang 0:0 1.08 (Ø 1.06) 8.20 (Ø 7.35)
04:00 Shanshan Guo - Amy Zhu 0:0 1.30 (Ø 1.27) 3.76 (Ø 3.40)
04:00 Zhuoma Ni Ma - Fang Ying Xun 0:0 4.15 (Ø 3.49) 1.31 (Ø 1.26)
04:00 Meiqi Guo - Xu Liu Sun 0:0 3.60 (Ø 3.37) 1.31 (Ø 1.27)
04:00 Qiu Yu Ye - Shou Na Mu 0:0 1.20 (Ø 1.17) 4.85 (Ø 4.47)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

21.03.2018   1 2
05:30 Meiling Wang - Ziyi Yang 0:0 1.11 (Ø 1.10) 7.10 (Ø 5.71)
05:30 Oleksandra Oliynykova - Zhuoma Ni Ma 0:0 3.75 (Ø 3.46) 1.35 (Ø 1.26)
04:30 Zhanlan Wei - Amy Zhu 0:0 1.40 (Ø 1.30) 3.40 (Ø 3.22)
04:00 Monica Robinson - Wushuang Zheng 0:0 2.53 (Ø 2.30) 1.60 (Ø 1.56)
04:00 Zhibek Kulambayeva - Eunhye Lee 0:0 2.72 (Ø 2.33) 1.62 (Ø 1.54)
04:00 Dan Ni Wang - Yidi Yang 0:0 3.25 (Ø 3.03) 1.40 (Ø 1.34)
04:00 Shou Na Mu - Ho Ching Wu 0:0 2.35 (Ø 2.06) 1.80 (Ø 1.69)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

20.03.2018   1 2
05:30 Ye-Xin Ma - Xu Liu Sun 0:0 3.43 (Ø 3.12) 1.35 (Ø 1.32)
04:00 Kai-Lin Zhang - Mana Ayukawa 0:0 1.08 (Ø 1.08) 7.80 (Ø 6.81)
04:00 Yanni Liu - Chengyiyi Yuan 0:0 1.95 (Ø 1.75) 2.09 (Ø 1.99)
04:00 Jiahui Chen - Ao Gai 0:0 8.10 (Ø 6.89) 1.08 (Ø 1.07)
04:00 Shanshan Guo - Shuo Feng 0:0 2.15 (Ø 1.96) 1.83 (Ø 1.77)
04:00 Xinyu Jiang - Mi Zhuoma You 0:0 1.76 (Ø 1.72) 2.09 (Ø 2.02)
04:00 Siqi Cao - Fang Ying Xun 0:0 12.00 (Ø 10.24) 1.04 (Ø 1.02)
04:00 Qiu Yu Ye - Jiaxi Lu 0:0 1.20 (Ø 1.13) 6.00 (Ø 5.26)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

04.03.2017   1 2
04:30 Xinyu Gao - Hao Chen Tang 1.51 (Ø 1.49) 2.52 (Ø 2.41)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

01.03.2017   1 2
05:30 Meiling Wang - Hao Chen Tang 3.40 (Ø 3.28) 1.33 (Ø 1.28)
05:30 Jiahui Chen - Yanni Liu 1.28 (Ø 1.24) 3.75 (Ø 3.62)
05:30 Jia Qi Kang - Ran Meng 1.05 (Ø 1.04) 9.00 (Ø 7.92)
05:30 Jia QI Ren - Jiaxi Lu 4.00 (Ø 3.83) 1.23 (Ø 1.21)
04:00 Yukun Zhang - Fang Ying Xun 4.00 (Ø 3.80) 1.25 (Ø 1.21)
04:00 Xinyu Gao - Ziyue Sun 1.59 (Ø 1.56) 2.27 (Ø 2.22)
04:00 Hanyu Guo - Nudnida Luangnam 1.50 (Ø 1.48) 2.54 (Ø 2.45)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

28.02.2017   1 2
07:00 Ran Tian - Shuyue Ma 1.25 (Ø 1.19) 4.50 (Ø 4.06)
07:00 Jia Qi Kang - Mai Minokoshi 1.53 (Ø 1.46) 2.66 (Ø 2.49)
07:00 Qianhui Tang - Ziyue Sun 3.25 (Ø 3.13) 1.39 (Ø 1.31)
07:00 Ran Meng - Shanshan Guo 7.30 (Ø 6.15) 1.11 (Ø 1.08)
05:30 Angelina Gabueva - Jiaxi Lu 3.00 (Ø 2.81) 1.45 (Ø 1.37)
05:30 Yukun Zhang - Jiahe Cai 1.06 (Ø 1.04) 10.50 (Ø 7.79)
05:30 Xinyu Jiang - Meiling Wang 2.10 (Ø 1.87) 1.93 (Ø 1.83)
04:00 Xinyu Gao - Shuo Feng 1.11 (Ø 1.10) 6.15 (Ø 5.57)
04:00 Hanyu Guo - Isabelle Boulais 1.21 (Ø 1.18) 4.33 (Ø 4.17)
04:00 Hao Chen Tang - Ying Zhang 1.55 (Ø 1.51) 2.38 (Ø 2.33)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

27.02.2017   1 2
09:30 Junsai Wang - Jiahe Cai 1.23 (Ø 1.20) 4.10 (Ø 3.99)
07:00 Angelina Gabueva - Yidi Yang 1.69 (Ø 1.65) 2.10 (Ø 2.06)
07:00 Wushuang Zheng - Fang Ying Xun 4.02 (Ø 3.87) 1.23 (Ø 1.21)
07:00 Shuyue Ma - Siqi Cao 1.87 (Ø 1.81) 1.87 (Ø 1.85)
05:30 Meiting Liu - Yanni Liu 3.50 (Ø 3.36) 1.30 (Ø 1.27)
05:30 Jiahui Chen - Zhou Mingjun 1.30 (Ø 1.27) 3.50 (Ø 3.38)
05:30 Yuqi Sheng - Nudnida Luangnam 6.60 (Ø 5.93) 1.10 (Ø 1.09)
05:30 Ran Meng - Ziyi Yang 1.58 (Ø 1.50) 3.00 (Ø 2.38)
04:00 Meng Qin - Meiling Wang 7.70 (Ø 6.89) 1.11 (Ø 1.07)
04:00 Yixuan Li - Jia QI Ren 1.26 (Ø 1.24) 3.75 (Ø 3.59)
04:00 Qianhui Tang - Aya Tanaka 1.44 (Ø 1.36) 3.01 (Ø 2.84)
04:00 Isabelle Boulais - Rio Kitagawa 1.22 (Ø 1.13) 6.40 (Ø 5.16)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

26.02.2017   1 2
10:00 Yuan Xin - Junsai Wang 1.30 (Ø 1.29) 3.50 (Ø 3.49)
08:30 Jiahe Cai - Jiatian Qi 3.08 (Ø 3.03) 1.36 (Ø 1.36)
08:30 Si Qi Liu - Meng Qin 1.36 (Ø 1.32) 3.40 (Ø 3.25)
08:00 Chisa Hosonuma - Yidi Yang 2.10 (Ø 2.09) 1.69 (Ø 1.67)
08:00 Meiling Wang - Kwan Yau Ng 1.36 (Ø 1.35) 3.00 (Ø 3.00)
07:00 Karolayne Alexandre Da Rosa - Meiting Liu 1.23 (Ø 1.22) 4.33 (Ø 4.10)
07:00 Yue Yu - Yanni Liu 0:0 5.05 (Ø 5.02) 1.14 (Ø 1.14)
07:00 Angelina Gabueva - Wanyuanyun Jin 1.05 (Ø 1.05) 9.00 (Ø 8.73)
06:30 Sarah Pang - Siqi Cao 14.00 (Ø 13.50) 1.01 (Ø 1.01)
05:30 Aya Tanaka - Siyu Chen 1.73 (Ø 1.69) 2.10 (Ø 2.06)
05:30 Ran Meng - Ai Qi Chen 1.11 (Ø 1.11) 6.15 (Ø 6.05)
05:30 Ziyi Yang - Shangqing Yang 3.75 (Ø 3.73) 1.26 (Ø 1.25)
05:00 Qianhui Tang - Lin Ma 1.04 (Ø 1.04) 10.00 (Ø 9.40)
04:00 Isabelle Boulais - Chen Wang 1.03 (Ø 1.02) 16.00 (Ø 14.00)
04:00 Tingting Pei - Rio Kitagawa 6.15 (Ø 6.05) 1.11 (Ø 1.11)
04:00 Hanyu Guo - Cristiana Ferrando 2.20 (Ø 2.16) 1.63 (Ø 1.60)
04:00 Shuyue Ma - Mami Hasegawa 1.51 (Ø 1.50) 2.50 (Ø 2.50)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

25.02.2017   1 2
08:30 Lingwei Kong - Chisa Hosonuma 4.33 (Ø 4.31) 1.21 (Ø 1.20)
08:30 Junsai Wang - Yu Tian 1.05 (Ø 1.04) 9.00 (Ø 8.50)
08:30 Qianxin Kong - Jiahe Cai 2.75 (Ø 2.75) 1.41 (Ø 1.40)
08:00 Meng Qin - Zi Yi Wang 1.14 (Ø 1.14) 5.05 (Ø 5.02)
08:00 Wanyu Tang - Wanyuanyun Jin 5.05 (Ø 5.02) 1.14 (Ø 1.14)
07:00 Lixin Wang - Meiting Liu 1.30 (Ø 1.29) 3.50 (Ø 3.45)
07:00 Ziyi Yang - Jiakang Li 1.29 (Ø 1.28) 3.58 (Ø 3.53)
07:00 Yue Yu - Jiahuan He 1.08 (Ø 1.08) 7.30 (Ø 7.10)
06:30 Xiuyuan Li - Sarah Pang 3.25 (Ø 3.24) 1.34 (Ø 1.34)
05:30 Namu Zeren - Ai Qi Chen 5.05 (Ø 5.02) 1.14 (Ø 1.14)
05:30 Cristiana Ferrando - Hao Chen Tang 0:0 1.40 (Ø 1.39) 2.80 (Ø 2.71)
05:30 Aya Tanaka - Chenchen Feng 1.14 (Ø 1.14) 5.00 (Ø 5.00)
05:30 Jue Wang - Lin Ma 1.34 (Ø 1.33) 3.25 (Ø 3.24)
04:00 Yuping Wang - Chen Wang 3.75 (Ø 3.70) 1.26 (Ø 1.25)
04:00 Shanshan Guo - Hanyu Guo 2.63 (Ø 2.58) 1.45 (Ø 1.43)
04:00 Pinyi Zuo - Mami Hasegawa 9.00 (Ø 8.73) 1.05 (Ø 1.05)
04:00 Le Zhao - Tingting Pei 3.00 (Ø 2.83) 1.40 (Ø 1.38)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

21.02.2017   1 2
08:30 Hao Chen Tang - Chang Liu 3.40 (Ø 3.20) 1.36 (Ø 1.29)
07:00 Jia QI Ren - Xin Yu Wang 4.96 (Ø 4.06) 1.23 (Ø 1.19)
07:00 Jia Qi Kang - Ayaka Okuno 1.98 (Ø 1.77) 2.05 (Ø 1.90)
07:00 Yue Yuan - Hanyu Guo 4.33 (Ø 3.89) 1.23 (Ø 1.21)
07:00 Yanni Liu - Cristiana Ferrando 11.50 (Ø 9.04) 1.04 (Ø 1.02)
05:30 Zarina Diyas - Qiu Yu Ye 1.12 (Ø 1.09) 6.60 (Ø 5.93)
05:30 Chengyiyi Yuan - Shuo Feng 1.53 (Ø 1.50) 2.52 (Ø 2.37)
05:30 Junsai Wang - Jiahui Chen 9.20 (Ø 8.12) 1.05 (Ø 1.04)
05:30 Nudnida Luangnam - Jiaxi Lu 1.50 (Ø 1.48) 2.62 (Ø 2.42)
04:00 Xu Liu Sun - Yukun Zhang 1.67 (Ø 1.63) 2.20 (Ø 2.09)
04:00 Xinyu Jiang - Qianqian Zhao 1.45 (Ø 1.42) 2.62 (Ø 2.58)
04:00 Isabelle Boulais - Di Zhao 1.87 (Ø 1.77) 2.10 (Ø 1.91)
04:00 Fang Ying Xun - Ran Meng 1.10 (Ø 1.07) 7.30 (Ø 6.35)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

20.02.2017   1 2
07:00 Wushuang Zheng - Xin Yu Wang 1.86 (Ø 1.83) 1.91 (Ø 1.82)
07:00 Yixuan Li - Ying Zhang 3.00 (Ø 2.89) 1.39 (Ø 1.35)
07:00 Shanshan Guo - Ziyue Sun 3.25 (Ø 3.11) 1.34 (Ø 1.31)
05:30 Shuo Feng - Rio Kitagawa 1.26 (Ø 1.23) 4.00 (Ø 3.74)
05:30 Aya Tanaka - Junsai Wang 1.14 (Ø 1.14) 5.05 (Ø 4.79)
05:30 Isabelle Boulais - Ye-Xin Ma 1.38 (Ø 1.35) 3.00 (Ø 2.95)
04:00 Qianqian Zhao - Ari Matsumoto 1.45 (Ø 1.45) 2.64 (Ø 2.54)
04:00 Yue Yuan - Naomi Cheong 1.51 (Ø 1.48) 2.50 (Ø 2.47)
04:00 Chengyiyi Yuan - Meiqi Guo 1.40 (Ø 1.37) 3.00 (Ø 2.85)
04:00 Qiu Yu Ye - Angelina Gabueva 1.62 (Ø 1.61) 2.26 (Ø 2.16)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

19.02.2017   1 2
04:00 Ayaka Okuno - Fang Ying Xun 3.25 (Ø 3.11) 1.35 (Ø 1.31)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

16.02.2017   1 2
05:30 Zhou Mingjun - Ayaka Okuno 0:0 2.83 (Ø 2.61) 1.44 (Ø 1.42)
05:30 Jia QI Ren - Hanyu Guo 0:0 5.60 (Ø 5.27) 1.13 (Ø 1.11)
05:30 Chang Liu - Meiling Wang 1.23 (Ø 1.21) 4.00 (Ø 3.88)
05:30 Jiahui Chen - Cristiana Ferrando 0:0 3.75 (Ø 3.58) 1.29 (Ø 1.24)
04:00 Ziyue Sun - Yukun Zhang 1.33 (Ø 1.29) 3.42 (Ø 3.25)
04:00 Jia Qi Kang - Xinyu Jiang 1.30 (Ø 1.28) 3.40 (Ø 3.26)
04:00 Xin Yu Wang - Fang Ying Xun 2.83 (Ø 2.70) 1.44 (Ø 1.39)
04:00 Nudnida Luangnam - Hao Chen Tang 1.85 (Ø 1.78) 2.00 (Ø 1.90)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

15.02.2017   1 2
07:00 Chang Liu - Wushuang Zheng 1.33 (Ø 1.30) 3.30 (Ø 3.15)
07:00 Kimika Sakata - Yukun Zhang 2.10 (Ø 2.07) 1.68 (Ø 1.64)
07:00 Ran Meng - Jia QI Ren 1.45 (Ø 1.43) 2.64 (Ø 2.57)
07:00 Meiling Wang - Meiqi Guo 2.02 (Ø 1.98) 1.74 (Ø 1.71)
05:30 Olga Puchkova - Zhou Mingjun 1.36 (Ø 1.30) 3.25 (Ø 3.13)
05:30 Qiu Yu Ye - Ayaka Okuno 2.46 (Ø 2.19) 1.61 (Ø 1.59)
05:30 Ying Zhang - Nudnida Luangnam 2.12 (Ø 2.07) 1.67 (Ø 1.65)
05:30 Shanshan Guo - Cristiana Ferrando 3.36 (Ø 3.13) 1.33 (Ø 1.31)
04:00 Hao Chen Tang - Chengyiyi Yuan 1.72 (Ø 1.68) 2.44 (Ø 2.04)
04:00 Yue Yuan - Fang Ying Xun 3.25 (Ø 3.07) 1.36 (Ø 1.32)
04:00 Shuyue Ma - Xin Yu Wang 2.00 (Ø 1.97) 1.74 (Ø 1.72)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

14.02.2017   1 2
07:00 Yue Yuan - Ari Matsumoto 1.33 (Ø 1.20) 4.33 (Ø 4.05)
07:00 Xinyu Jiang - Jiaxi Lu 2.11 (Ø 2.07) 1.67 (Ø 1.65)
07:00 Meiqi Guo - Ziyi Yang 1.44 (Ø 1.40) 2.77 (Ø 2.69)
07:00 Yan Wang - Hanyu Guo 0:0 2.50 (Ø 2.43) 1.50 (Ø 1.48)
05:30 Jiahui Chen - Yuenu Li 0:0 1.29 (Ø 1.26) 3.55 (Ø 3.41)
05:30 Jia Qi Kang - Isabelle Boulais 0:0 1.70 (Ø 1.65) 2.28 (Ø 2.09)
05:30 Shuyue Ma - Jue Wang 1.11 (Ø 1.07) 7.70 (Ø 6.83)
05:30 Naomi Cheong - Chengyiyi Yuan 0:0 2.91 (Ø 2.55) 1.67 (Ø 1.45)
04:00 Qiu Yu Ye - Yidi Yang 0:0 1.59 (Ø 1.56) 2.27 (Ø 2.24)
04:00 Yixuan Li - Kimika Sakata 1.54 (Ø 1.52) 2.38 (Ø 2.32)
04:00 Qianqian Zhao - Meiling Wang 2.42 (Ø 2.15) 1.80 (Ø 1.62)
04:00 Ran Meng - Si Qi Liu 0:0 1.33 (Ø 1.28) 3.90 (Ø 3.27)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

13.02.2017   1 2
08:30 Ziyi Yang - Yanni Liu 2.12 (Ø 2.09) 1.69 (Ø 1.64)
07:00 Karolayne Alexandre Da Rosa - Meiqi Guo 3.50 (Ø 3.39) 1.29 (Ø 1.27)
07:00 Shuyue Ma - Yue Yu 1.18 (Ø 1.16) 4.50 (Ø 4.40)
07:00 Jue Wang - Jiaying He 3.50 (Ø 3.39) 1.30 (Ø 1.27)
07:00 Ran Meng - Rui Jie Jiang 1.03 (Ø 1.03) 10.50 (Ø 9.29)
07:00 Pinyi Zuo - Si Qi Liu 6.15 (Ø 5.60) 1.12 (Ø 1.10)
05:30 Yue Yuan - Jiahe Cai 1.02 (Ø 1.01) 14.00 (Ø 11.28)
05:30 Ari Matsumoto - Jiaqi Wang 1.87 (Ø 1.83) 1.87 (Ø 1.83)
05:30 Shuo Feng - Naomi Cheong 1.69 (Ø 1.65) 2.12 (Ø 2.08)
05:30 Misaki Matsuda - Chengyiyi Yuan 0:0 2.02 (Ø 1.98) 1.74 (Ø 1.72)
05:30 Lingwei Kong - Yidi Yang 6.60 (Ø 5.74) 1.14 (Ø 1.10)
04:00 Yixuan Li - Le Zhao 0:0 1.05 (Ø 1.04) 8.70 (Ø 7.84)
04:00 Qianqian Zhao - Aya Tanaka 0:0 1.59 (Ø 1.56) 2.31 (Ø 2.25)
04:00 Junsai Wang - Kimika Sakata 0:0 9.00 (Ø 7.87) 1.07 (Ø 1.05)
04:00 Aoi Ishino - Meiling Wang 0:0 5.55 (Ø 5.29) 1.12 (Ø 1.11)
04:00 Qiu Yu Ye - Jiatian Qi 1.23 (Ø 1.22) 4.02 (Ø 3.80)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

20.03.2016   1 2
04:00 Chang Liu - Xiaodi You 0:0 4-6 | 78-66 | 6-1 1.42 (Ø 1.39) 2.80 (Ø 2.72)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

19.03.2016   1 2
05:30 Chang Liu - Na Ri Kim 0:0 2-6 | 6-2 | 6-3 1.42 (Ø 1.39) 2.77 (Ø 2.71)
04:00 Xiaodi You - Ao Gai 0:0 6-3 | 3-6 | 710-68 1.50 (Ø 1.43) 2.75 (Ø 2.59)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

17.03.2016   1 2
05:30 Hao Chen Tang - Jiahui Chen 0:0 6-4 | 6-4 1.30 (Ø 1.26) 3.75 (Ø 3.43)
05:30 Yukun Zhang - Di Zhao 0:0 2-6 | 0-6 3.50 (Ø 3.34) 1.33 (Ø 1.29)
05:30 Ran Tian - Ao Gai 0:0 Ran Tian hat aufgegeben 1.30 (Ø 1.27) 3.50 (Ø 3.39)
04:00 Chang Liu - Chiara Frapolli 0:0 6-4 | 6-3 1.08 (Ø 1.05) 9.00 (Ø 7.36)
04:00 Jiaxi Lu - Na Ri Kim 0:0 74-67 | 5-7 | 1-6 2.50 (Ø 2.41) 1.53 (Ø 1.49)
04:00 Xiaodi You - Qiu Yu Ye 0:0 6-2 | 6-1 1.34 (Ø 1.31) 3.25 (Ø 3.14)
04:00 Jia Qi Kang - Kamonwan Buayam 0:0 3-6 | 2-6 3.00 (Ø 2.94) 1.37 (Ø 1.35)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

16.03.2016   1 2
05:30 Chang Liu - Zhima Du 0:0 6-4 | 6-2 1.06 (Ø 1.05) 9.00 (Ø 8.27)
05:30 Ao Gai - Fang Ying Xun 0:0 6-3 | 6-3 1.87 (Ø 1.84) 1.87 (Ø 1.84)
05:30 Siqi Cao - Noppawan Lertcheewakarn 0:0 1-6 | 61-77 2.75 (Ø 2.63) 1.46 (Ø 1.43)
05:30 Yidi Yang - Jia Qi Kang 0:0 3-6 | 62-77 3.75 (Ø 3.73) 1.26 (Ø 1.25)
04:00 Yan Wang - Fangzhou Liu 0:0 1-6 | 1-6 7.30 (Ø 6.80) 1.08 (Ø 1.08)
04:00 Ling Zhang - Hao Chen Tang 0:0 Ling Zhang hat aufgegeben 1.40 (Ø 1.39) 2.75 (Ø 2.73)
04:00 Ran Tian - Sowjana Bavisetti 0:0 5-7 | 7-5 | 6-0 1.13 (Ø 1.12) 5.70 (Ø 5.43)
04:00 Chiara Frapolli - Lidziya Marozava 0:0 6-3 | 4-6 | 7-5 3.50 (Ø 3.44) 1.30 (Ø 1.28)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

15.03.2016   1 2
05:30 Di Zhao - Ji-Hee Choi 0:0 6-4 | 6-1 1.62 (Ø 1.62) 2.23 (Ø 2.21)
05:30 Shuyue Ma - Kamonwan Buayam 0:0 1-6 | 3-6 5.50 (Ø 5.08) 1.15 (Ø 1.14)
04:00 Yukun Zhang - Yue Yuan 0:0 6-4 | 6-2 1.55 (Ø 1.53) 2.38 (Ø 2.36)
04:00 Qiu Yu Ye - Yuanyi Yu 0:0 6-4 | 6-3 1.45 (Ø 1.44) 2.64 (Ø 2.61)
04:00 Na Ri Kim - Xinyu Gao 0:0 6-3 | 6-1 2.50 (Ø 2.18) 1.69 (Ø 1.62)
04:00 Chengyiyi Yuan - Jiahui Chen 0:0 3-6 | 1-6 3.25 (Ø 3.17) 1.38 (Ø 1.33)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

14.03.2016   1 2
05:30 Ruoyu Chen - Chengyiyi Yuan 1.83 (Ø 1.83) 1.85 (Ø 1.83)
05:30 Ao Gai - Wushuang Zheng 1.61 (Ø 1.56) 2.30 (Ø 2.21)
05:30 Yixuan Li - Zhima Du 1.75 (Ø 1.71) 2.01 (Ø 1.96)
05:30 Hanyu Guo - Chiara Frapolli 1.40 (Ø 1.39) 2.78 (Ø 2.74)
04:00 Yue Yuan - Yuqi Sheng 1.26 (Ø 1.23) 3.75 (Ø 3.60)
04:00 Siqi Cao - Jessica Crivelletto 2.10 (Ø 2.08) 1.68 (Ø 1.66)
04:00 Hao Chen Tang - Shanshan Guo 1.18 (Ø 1.16) 4.75 (Ø 4.35)
04:00 Haruka Kaji - Yidi Yang 1.20 (Ø 1.17) 4.50 (Ø 4.34)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

13.03.2016   1 2
08:30 Yixuan Li - Yi Wang 1.45 (Ø 1.44) 2.62 (Ø 2.61)
08:30 Xiao Xuan Guo - Zhima Du 2.50 (Ø 2.47) 1.53 (Ø 1.51)
08:30 Jin Li Tang - Yuqi Sheng 3.40 (Ø 3.36) 1.31 (Ø 1.30)
08:30 Kseniia Bekker - Yue Yuan 3.25 (Ø 3.19) 1.34 (Ø 1.33)
07:00 Zhou Mingjun - Shanshan Guo 3.00 (Ø 2.97) 1.37 (Ø 1.36)
07:00 Hanyu Guo - Lingwei Kong 1.23 (Ø 1.22) 4.00 (Ø 3.94)
07:00 Xue Cao - Jessica Crivelletto 13.00 (Ø 13.00) 1.02 (Ø 1.02)
07:00 Chiara Frapolli - Huijie Li 1.64 (Ø 1.62) 2.20 (Ø 2.20)
07:00 Siqi Cao - Shou Na Mu 1.14 (Ø 1.12) 5.60 (Ø 5.40)
05:30 Haruka Kaji - Yi Yuan 1.02 (Ø 1.02) 13.00 (Ø 13.00)
05:30 Dabin Kim - Hao Chen Tang 1.90 (Ø 1.90) 1.82 (Ø 1.81)
05:30 Reina Takahashi - Yidi Yang 1.64 (Ø 1.62) 2.20 (Ø 2.20)
05:30 Yanni Liu - Chengyiyi Yuan 1.59 (Ø 1.58) 2.25 (Ø 2.24)
04:00 Michika Ozeki - Ruoyu Chen 1.37 (Ø 1.36) 3.00 (Ø 2.96)
04:00 Ao Gai - Junsai Wang 1.02 (Ø 1.01) 13.00 (Ø 13.00)
04:00 Fangzhou Liu - Ran Tian 0:0 6-3 | 6-2 1.55 (Ø 1.51) 2.50 (Ø 2.37)
04:00 Si Qi Liu - Wushuang Zheng 13.00 (Ø 13.00) 1.02 (Ø 1.02)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

12.03.2016   1 2
05:30 Ran Tian - Ling Zhang 0:0 6-4 | 2-6 | 7-5 1.64 (Ø 1.60) 2.20 (Ø 2.18)
04:00 Fangzhou Liu - Di Zhao 0:0 6-0 | 77-65 1.18 (Ø 1.16) 5.00 (Ø 4.42)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

10.03.2016   1 2
05:30 Ran Tian - Wushuang Zheng 0:0 6-3 | 4-6 | 77-63 1.33 (Ø 1.28) 3.50 (Ø 3.40)
05:30 Ching-Wen Hsu - Anastasia Gasanova 0:0 6-4 | 7-5 3.06 (Ø 2.92) 1.36 (Ø 1.34)
05:30 Xinyu Gao - Yan Wang 0:0 4-6 | 0-6 1.44 (Ø 1.43) 2.63 (Ø 2.59)
04:00 Jiaxi Lu - Ling Zhang 0:0 610-712 | 1-6 4.33 (Ø 4.22) 1.21 (Ø 1.18)
04:00 Shuyue Ma - Di Zhao 0:0 3-6 | 1-6 4.50 (Ø 4.36) 1.21 (Ø 1.17)
04:00 Fangzhou Liu - Pei-Chi Lee 0:0 6-4 | 6-1 1.11 (Ø 1.10) 6.50 (Ø 5.88)
04:00 Yukun Zhang - Kamonwan Buayam 0:0 6-3 | 6-4 4.00 (Ø 3.86) 1.27 (Ø 1.22)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

09.03.2016   1 2
05:30 Xinyu Gao - Yuanyi Yu 0:0 6-2 | 6-4 1.26 (Ø 1.25) 3.75 (Ø 3.65)
05:30 Ruoyu Chen - Shuyue Ma 0:0 4-6 | 1-6 2.77 (Ø 2.73) 1.42 (Ø 1.40)
05:30 Lidziya Marozava - Wushuang Zheng 0:0 6-4 | 5-7 | 4-6 1.63 (Ø 1.60) 2.28 (Ø 2.19)
05:30 Ching-Wen Hsu - Siqi Cao 0:0 6-3 | 6-0 1.45 (Ø 1.43) 2.63 (Ø 2.60)
05:30 Fangzhou Liu - Yanni Liu 0:0 6-1 | 6-2 1.03 (Ø 1.01) 16.00 (Ø 13.28)
04:00 Na Ri Kim - Kamonwan Buayam 0:0 2-6 | 2-6 1.88 (Ø 1.83) 1.88 (Ø 1.84)
04:00 Midori Yamamoto - Jiaxi Lu 0:0 4-6 | 5-7 3.25 (Ø 3.18) 1.34 (Ø 1.31)
04:00 Pei-Chi Lee - Fang Ying Xun 0:0 3-6 | 6-1 | 6-1 2.04 (Ø 2.00) 1.74 (Ø 1.72)
04:00 Ao Gai - Ling Zhang 0:0 1-6 | 4-6 2.50 (Ø 2.37) 1.57 (Ø 1.52)
04:00 Yukun Zhang - Ying Zhang 0:0 6-1 | 3-6 | 6-1 2.01 (Ø 1.99) 1.75 (Ø 1.72)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

07.03.2016   1 2
05:30 Midori Yamamoto - Shuo Feng 1.67 (Ø 1.63) 2.25 (Ø 2.15)
05:30 Shuyue Ma - Reina Takahashi 1.35 (Ø 1.30) 3.50 (Ø 3.34)
05:30 Chiara Frapolli - En-Pei Huang 1.37 (Ø 1.34) 3.25 (Ø 3.05)
05:30 Yixuan Li - Yue Yuan 1.91 (Ø 1.88) 1.89 (Ø 1.82)
04:00 Yukun Zhang - Ran Meng 1.17 (Ø 1.11) 7.00 (Ø 6.12)
04:00 Qianhui Tang - Yuan Xin 1.57 (Ø 1.47) 2.66 (Ø 2.53)
04:00 Ruoyu Chen - Zhou Mingjun 2.10 (Ø 2.03) 1.83 (Ø 1.70)
04:00 Ho Ching Wu - Ying Zhang 4.00 (Ø 3.80) 1.28 (Ø 1.23)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

03.03.2016   1 2
05:30 Di Zhao - Hanyu Guo 0:0 1.50 (Ø 1.43) 2.71 (Ø 2.59)
05:30 Ching-Wen Hsu - Siqi Cao 0:0 1.60 (Ø 1.56) 2.62 (Ø 2.27)
05:30 Shanshan Guo - Wushuang Zheng 0:0 6-4 | 6-4 5.00 (Ø 3.11) 1.41 (Ø 1.33)
05:30 Hao Chen Tang - Mitsumi Kawasaki 0:0 6-1 | 7-5 1.18 (Ø 1.16) 4.50 (Ø 4.39)
04:00 Ao Gai - Jiahui Chen 0:0 6-0 | 6-3 1.22 (Ø 1.17) 4.50 (Ø 4.33)
04:00 Anastasia Gasanova - Kamonwan Buayam 0:0 6-2 | 6-0 2.02 (Ø 1.97) 1.83 (Ø 1.73)
04:00 Yan Wang - Fang Ying Xun 0:0 4-6 | 4-6 2.11 (Ø 2.08) 1.69 (Ø 1.66)
04:00 Pei-Chi Lee - Xinyu Gao 0:0 6-2 | 6-2 3.75 (Ø 3.63) 1.26 (Ø 1.24)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

02.03.2016   1 2
05:30 Wushuang Zheng - Xu Liu Sun 0:0 7-5 | 77-64 1.62 (Ø 1.52) 2.50 (Ø 2.38)
05:30 Yuenu Li - Shanshan Guo 0:0 0-6 | 2-6 2.50 (Ø 2.44) 1.51 (Ø 1.49)
05:30 Xinyu Jiang - Anastasia Gasanova 0:0 4-6 | 2-6 3.75 (Ø 3.52) 1.36 (Ø 1.26)
05:30 Siqi Cao - Zhou Mingjun 0:0 6-3 | 6-0 1.17 (Ø 1.12) 6.50 (Ø 5.43)
04:00 Jia Qi Kang - Hao Chen Tang 0:0 3-6 | 3-6 1.88 (Ø 1.84) 1.87 (Ø 1.84)
04:00 Ao Gai - Yuanyi Yu 0:0 6-2 | 6-2 1.33 (Ø 1.23) 4.00 (Ø 3.72)
04:00 Yan Wang - Qianhui Tang 0:0 6-2 | 6-4 1.10 (Ø 1.09) 7.00 (Ø 5.91)
04:00 Ying Zhang - Fang Ying Xun 0:0 0-6 | 3-6 3.00 (Ø 2.83) 1.44 (Ø 1.37)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

01.03.2016   1 2
05:30 Mitsumi Kawasaki - Yi Wang 0:0 6-3 | 6-2 1.83 (Ø 1.77) 2.20 (Ø 1.94)
05:30 Hanyu Guo - Yuqi Sheng 0:0 6-4 | 4-6 | 77-65 1.14 (Ø 1.08) 7.50 (Ø 6.17)
05:30 Di Zhao - Qiu Yu Ye 0:0 6-0 | 1-6 | 6-4 1.33 (Ø 1.25) 3.75 (Ø 3.56)
05:30 Jiahui Chen - Yukun Zhang 0:0 3-6 | 6-2 | 6-4 2.11 (Ø 2.09) 1.69 (Ø 1.66)
04:00 Yihong Li - Xinyu Gao 0:0 5-7 | 1-6 8.20 (Ø 7.37) 1.06 (Ø 1.05)
04:00 Shuyue Ma - Pei-Chi Lee 0:0 2-6 | 3-6 3.25 (Ø 2.96) 1.38 (Ø 1.35)
04:00 Ching-Wen Hsu - Zhanlan Wei 0:0 2-6 | 6-4 | 6-4 1.55 (Ø 1.52) 2.38 (Ø 2.35)
04:00 Jiaxi Lu - Kamonwan Buayam 0:0 4-6 | 0-6 2.41 (Ø 2.36) 1.53 (Ø 1.52)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

29.02.2016   1 2
06:00 Huijie Li - Mitsumi Kawasaki 0:0 1.90 (Ø 1.81) 2.14 (Ø 1.87)
06:00 Shanshan Guo - Yue Yuan 0:0 2.38 (Ø 2.24) 1.67 (Ø 1.58)
06:00 Aya Tanaka - Yi Wang 0:0 1.73 (Ø 1.61) 2.50 (Ø 2.15)
06:00 Kexuan Zhou - Shuyue Ma 0:0 2.30 (Ø 2.17) 1.73 (Ø 1.62)
04:30 Ying Zhang - Xinyu Jiang 2.11 (Ø 2.08) 1.69 (Ø 1.66)
04:30 Yuenu Li - Mihoki Miyahara 1.36 (Ø 1.33) 3.30 (Ø 3.03)
04:30 Yihong Li - Yuan Xin 2.25 (Ø 2.08) 1.74 (Ø 1.67)
04:30 En-Pei Huang - Qianhui Tang 1.69 (Ø 1.66) 2.15 (Ø 2.10)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

28.02.2016   1 2
08:30 Huijie Li - Chunxi Xin 1.05 (Ø 1.02) 16.00 (Ø 14.00)
08:30 Midori Yamamoto - Yihong Li 1.57 (Ø 1.55) 2.46 (Ø 2.33)
08:30 Chengyiyi Yuan - Yuan Xin 5.50 (Ø 4.51) 1.26 (Ø 1.19)
08:30 Kexuan Zhou - Jue Wang 1.40 (Ø 1.40) 2.88 (Ø 2.78)
07:00 Shuyue Ma - Shuo Feng 1.36 (Ø 1.34) 3.50 (Ø 3.19)
07:00 Pei-Ju Chien - Aya Tanaka 2.50 (Ø 2.28) 1.66 (Ø 1.57)
07:00 Yi Wang - Si Qi Liu 2.75 (Ø 2.54) 1.51 (Ø 1.48)
07:00 Reina Takahashi - Mitsumi Kawasaki 1.83 (Ø 1.76) 2.00 (Ø 1.96)
05:30 Ruoyu Chen - Xinyu Jiang 3.75 (Ø 3.71) 1.25 (Ø 1.25)
05:30 Lijia Huang - Yue Yuan 4.33 (Ø 4.16) 1.22 (Ø 1.21)
05:30 Ying Zhang - Zhijie MA 1.05 (Ø 1.02) 16.00 (Ø 13.67)
05:30 Shanshan Guo - Zi Yi Wang 1.04 (Ø 1.04) 11.00 (Ø 9.55)
04:00 Yuenu Li - Junsai Wang 1.29 (Ø 1.24) 4.00 (Ø 3.79)
04:00 Mihoki Miyahara - Xiao Xuan Guo 2.30 (Ø 2.23) 1.66 (Ø 1.59)
04:00 Lin Ma - Qianhui Tang 9.00 (Ø 8.67) 1.07 (Ø 1.05)
04:00 Kseniia Bekker - En-Pei Huang 1.83 (Ø 1.77) 2.00 (Ø 1.90)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

29.10.2015   1 2
06:00 Xinyun Han - Chang Liu 0:0 7-5 | 6-3 2.22 (Ø 2.11) 1.75 (Ø 1.66)
06:00 Kurumi Nara - Kai-Lin Zhang 0:0 6-1 | 2-6 | 1-6 1.53 (Ø 1.45) 2.79 (Ø 2.63)
06:00 Anastasiya Komardina - Yulia Putintseva 0:0 3.85 (Ø 3.62) 1.29 (Ø 1.26)
06:00 Elizaveta Kulichkova - Kristina Kucova 0:0 6-2 | 4-6 | 3-6 1.53 (Ø 1.43) 2.84 (Ø 2.70)
04:30 Yi Fan Xu - Shilin Xu 0:0 1.83 (Ø 1.75) 2.10 (Ø 1.99)
04:30 Jing Jing Lu - Zhaoxuan Yang 0:0 6-1 | 7-5 2.15 (Ø 2.04) 1.77 (Ø 1.72)
04:30 Yafan Wang - Su-Wei Hsieh 0:0 1.83 (Ø 1.77) 2.10 (Ø 1.97)
04:30 Ran Tian - Shuai Zhang 0:0 6.00 (Ø 5.64) 1.17 (Ø 1.12)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

28.10.2015   1 2
06:00 Zhaoxuan Yang - Ying-Ying Duan 0:0 4.04 (Ø 3.78) 1.29 (Ø 1.22)
06:00 Kai-Lin Zhang - Ling Zhang 0:0 1.36 (Ø 1.27) 3.57 (Ø 3.39)
06:00 Shuko Aoyama - Yulia Putintseva 0:0 4-6 | 1-6 4.85 (Ø 4.01) 1.24 (Ø 1.20)
06:00 Yafan Wang - Carolin Daniels 0:0 6-4 | 6-1 2.80 (Ø 1.15) 8.22 (Ø 6.83)
04:31 Kristina Kucova - Ekaterina Bychkova 0:0 5-7 | 77-61 | 6-3 1.48 (Ø 1.44) 2.70 (Ø 2.59)
04:30 Fangzhou Liu - Jing Jing Lu 0:0 1.85 (Ø 1.81) 1.97 (Ø 1.89)
04:30 Saisai Zheng - Ran Tian 0:0 3-6 | 76-68 | 4-6 1.10 (Ø 1.06) 9.90 (Ø 7.25)
04:30 Shilin Xu - Silvia Njiric 0:0 1.18 (Ø 1.14) 5.50 (Ø 4.93)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

27.10.2015   1 2
07:30 Chang Liu - Nao Hibino 0:0 78-66 | 6-3 5.08 (Ø 4.62) 1.19 (Ø 1.15)
07:30 Yuxuan Zhang - Anastasiya Komardina 0:0 6-3 | 4-6 | 3-6 2.00 (Ø 1.80) 2.01 (Ø 1.89)
07:30 Yan Wang - Xinyun Han 0:0 1-6 | 0-6 5.50 (Ø 4.78) 1.34 (Ø 1.15)
07:30 Qiang Wang - Yi Fan Xu 0:0 1-6 | 2-6 1.31 (Ø 1.27) 3.56 (Ø 3.42)
06:00 Kurumi Nara - Chen Liang 0:0 6-3 | 6-3 1.05 (Ø 1.03) 10.50 (Ø 9.11)
06:00 Eri Hozumi - Su-Wei Hsieh 0:0 1-6 | 2-6 4.05 (Ø 3.63) 1.30 (Ø 1.24)
06:00 So-Ra Lee - Shuai Zhang 0:0 3-6 | 0-6 5.50 (Ø 4.90) 1.18 (Ø 1.14)
06:00 Elizaveta Kulichkova - Luksika Kumkhum 0:0 6-1 | 6-1 1.37 (Ø 1.19) 4.56 (Ø 4.23)
04:30 Jing Jing Lu - Elyne Boeykens 1.29 (Ø 1.27) 3.50 (Ø 3.31)
04:30 Emily Webley-Smith - Carolin Daniels 1.70 (Ø 1.67) 2.10 (Ø 2.05)
04:30 Doroteja Eric - Ran Tian 1.44 (Ø 1.42) 2.63 (Ø 2.57)
04:30 Kanami Tsuji - Silvia Njiric 2.01 (Ø 1.97) 1.73 (Ø 1.71)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

26.10.2015   1 2
06:00 Jiahui Chen - Carolin Daniels 3.75 (Ø 3.59) 1.25 (Ø 1.23)
06:00 Ao Gai - Elyne Boeykens 2.63 (Ø 2.56) 1.44 (Ø 1.42)
06:00 Fang Ying Xun - Silvia Njiric 1.92 (Ø 1.88) 1.83 (Ø 1.80)
06:00 Kyoka Okamura - Kanami Tsuji 0:0 1.44 (Ø 1.42) 2.63 (Ø 2.56)
04:30 Doroteja Eric - Xu Liu Sun 1.25 (Ø 1.23) 3.75 (Ø 3.59)
04:30 Ran Tian - Ksenia Lykina 3.50 (Ø 3.33) 1.29 (Ø 1.27)
04:30 Jing Jing Lu - Si Qi Liu 1.07 (Ø 1.04) 9.00 (Ø 8.11)
04:30 Emily Webley-Smith - Yukun Zhang 0:0 1.25 (Ø 1.24) 3.75 (Ø 3.58)

Tennis | International | ITF Women Nanjing (CHN) - Hard

25.10.2015   1 2
07:30 Siyu Chen - Silvia Njiric 11.00 (Ø 11.00) 1.02 (Ø 1.02)
07:30 Zi Yi Wang - Si Qi Liu 7.50 (Ø 7.50) 1.07 (Ø 1.07)
07:30 Lidziya Marozava - Carolin Daniels 2.37 (Ø 2.33) 1.55 (Ø 1.54)
07:30 Xi-Yao Wang - Fang Ying Xun 3.75 (Ø 3.67) 1.25 (Ø 1.25)
06:00 Jiaxi Lu - Ksenia Lykina 3.25 (Ø 3.25) 1.33 (Ø 1.33)
06:00 Xiaodi You - Ran Tian 1.57 (Ø 1.57) 2.25 (Ø 2.25)
06:00 Jia Qi Kang - Xu Liu Sun 1.40 (Ø 1.40) 2.75 (Ø 2.75)
06:00 Kanami Tsuji - Ying Zhang 1.30 (Ø 1.30) 3.40 (Ø 3.40)
03:00 Di Zhao - Elyne Boeykens 3.00 (Ø 3.00) 1.36 (Ø 1.36)
03:00 Yukun Zhang - Shangqing Yang 1.20 (Ø 1.20) 4.33 (Ø 4.33)
03:00 Jiahui Chen - Yuenu Li 1.25 (Ø 1.25) 3.75 (Ø 3.75)